Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiable nedir?

radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


cheilotomy : n. Dudağın bir kısmını veya tümünü kesip çıkarma.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


glucagon : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde yapılan hormon.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


liquor : n. See: Fluid.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


non repetat : n. Tekrarlama, tekrar etme.


notched : a. Çentikli, üzeri diş veya dantela şeklinde çentikler gösteren.


odaxesmus : n. 1. Deride hissedilen, kaşıntı hissinin eşlik ettiği karıncalanma; 2. Dişetlerinde duyulan kaşınma hissi; 3. Sara (epilepsi) nöbeti esnasında hastanın dilini ısırması.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.