Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiable nedir?

radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


complementary : a. Tamamlayan.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


esophagogram : n. Özofagografi yoluyla edilen yemek borusu filmi.


exhalation : n. Nefes verme.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


levogyration : n. Sola dönme veya döndürme.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


schizophrenia : n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi arazını gösteren bir akıl hasatlığı, demans prekoz, şizofreni.


semitendinosus : n. Yarı kiriş kas, musculus semitendineus.