Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiable nedir?

radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


endoskeleton : n. İç iskelet.


ergotism : n. Mahmuzlu çavdar ekmeğinden yenmek suretiyle meydana gelen hastalık.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


tentigo : n. Marazi uyuşukluk.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


pedograph : n. Ayak kuvvetini ölçen alet.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


pervert : n. Normalden uzaklaşmış kişi, sapık.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


ptomaine : n. biochem. Çürümüş hayvani ve nebati maddelerden çıkarılan zehirli veya zehirsiz kalevi maddelerdenbiri.


renitis : n. Böbrek iltihabı.


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.


sarcolyte : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları ile ilgili hücre, sarkolit.


schizophreniac : a. 1. Şizofreni gösteren kimse, şizofreni'li kişi.