Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

radiable nedir?

radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


copulation, cohabitation : n. Cinsi münasebet, çiftleşme, coitus (koit), cinsel temas.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


diaper : n. Bebek bezi.


drepanocytemia : n. Orak hücreli anemi. See: Sickle-cell anemia.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


neurasthenia : n. Heyecandan doğan sinir zayıflığı, nevrasteni.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


pyometritis : n. Uterusun cerahatil iltihabı, piyometrit.


rupia : n. Frenginin üçüncü devresinde görülen büllü bir döküntüsü.


silica : n. biochem. Silisyum dioksidi, çakmak taşı toprağı (SiO2).


spectrum : n. Işığın prizmadan geçreken yedi renge ayrılmasından meydana gelen renkli şerit.


sphagitis : n. Boğaz iltihabı.