Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiable nedir?

radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


endoskeleton : n. İç iskelet.


epinephrinemia : n. Kanda epinefrin bulunması, epinefrinemi.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


glomerulus : n. (pl. glomeruli) Yumak, yumakçık (yumacık) glomerül.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


opaqueness : n. Donukluk.


oral : a. Ağza ait, oralis.


orthopia : n. Şaşılığın düzeltilmesi, ortopi.


pachytic : a. Kalınlaşma gösteren, kalın.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


pentobarbital : a. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılan kısa etkili bir barbitürat (müstazar adı nembutal).


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.