Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiable nedir?

radiable : a. X ışınlarını geçirebilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


exudative : a. Terletici


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


tenontagra : n. Kiriş veya kirişleri tutan gut hastalığı.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


liposarcoma : Yağ elementleri ihtiva eden sarkom.


mummy : n. Mumya, iyi muhafaza edilmiş ceset.


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.


scammony : n. Mahmude otu (Bin göz otu) kökünden çıkarılan ve müshil olarak kullanılan zamk.


short comons : Gıda eksikliği.


sphygmology : n. Nabızbilim, nabız bilgisi, sfigmoloji.


spondyl(o)- : pref. Omurga, omur, fıkra, vertebra spondylus.


trepidation : n. 1. Titreme, titreşim; 2. Merak, korku.


tumefacient : a. İş yapan, şişiren.


urethritis : n. İdrar (üretra) yolu iltihabı, üretrit.