Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiability nedir?

radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


consensual : a. İhtiyari hareketle müterafik olarak vaki olan gayriihtiyari (hareket).


corpus : n. (pl. corpora) 1. Vücut beden; 2. Gövde (ogran veya organın bir kısmı); 3. Cisim, corporis.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


exometritis : n. Uterusun dış yüzeyinin iltihabı, eksometrit.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


ore : n. Maden cevheri.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


peniaphobia : n. Fakirlikten aşırı korkma, yoksulluk korkusu.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


phenomenon : n. (pl. phenomena) olay, hadise, fenomen.