Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

radiability nedir?

radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


lactoscope : n. renk tahlili ile sütteki yağ miktarını tesbit eden alet, laktoskop.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


gymnastics : n. sistemli kas idmanı, cimnastik.


homosexual : n. & a. 1. Aynı cinse karşı cinsel arzu taşıyan kimse, Homoseksüel; 2. Homoseksüelliğe ait.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


mandelic acid : n. Kalsiyum veya magnezyumt uzu halinde kullanılan bir idrar yolu antiseptiği.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


postaxial : a. Eksen kemik araksı.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.


rectocele : n. Rektumun vagina içine fıtık yapması.


specialism : n. Belli bir konu üzerinde yoğunlaşma, belli bir tıp dalı üzerinde uzmanlaşma.