Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

radiability nedir?

radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


ketogenic : n. Ketojen keton yapan.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


mephitic : a. Zehirleyici, fena kokulu.


micromillimeter : n. 1. See: Micron; 2. Bir milimetrenin milyonda biri (µmm).


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


myorrhaphy : n. Kas dikilmesi.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


pomatum : n. See: Pomade.


somatotherapy : n. Organik bozuklukların tedavisi.


sternutative, sternutatory : a. 1. Aksırtıcı; 2. Aksırtıcı ilaç.


stigmasterol : n. biochem. Soya fasulyesinde bulunan bir sterol olup projesteron ve dezoksikortikosterine dönüşmüştür.


sympatheticotonic : a. Arterlerde spazm sonucu daralma ve kan basıncında yükselişle belirgin sempatetik sinir sistemi hakimieti gösteren, sempatetikotonik.


thioquanine : n.Antimetabolit, Nukleoprotein sentezine engel olduğundan lösemi tedavisinde kullanılır.