Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

radiability nedir?

radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiotomy : n. Safra kanalını kesme, kolanjiyotomi.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


gentamicin : n. Micromonospora purparea tarafından meydana getirilen bir antibiotik.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


hepatolithiasis : n. Karaciğerde veya safra kesesinde taş oluşumu, heaptolityaz.


tenositis : n. See: Tenontitis.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


inframandibular : a. Mandibula altında.


intervascular : a. Damarlararası.


intrathecal : a. Beyin zarlarının içinde.


lipotrophic substances : n. Transmetilasyon yoluyla karaciğerdeik yağların mobilizasyonunu sağlayan faktörler.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


parturifacient : a. Doğumu kolaylaştıran (ilaç).


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


pharyngoparalysis : n. Yutak kasları iltihabı, farengoparalizi.


posteroclusion : n. Diş kavislerinin çenenin arka kısmında birbirine iyi uymaması.


puberal : a. Erginliğe ait.


pyosepticemia : n. Piyemi ve septisemi'nin birarada bulunuşu, piyoseptisemi.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


sand : n. Kum.