Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

radiability nedir?

radiability : n. röntgen ışınları tarafından nüfuz edebilme, radyabilite.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


diaphysitis : n. Diyafiz iltihabı.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


gangosa : n. Yutak burun ve yüzün nekrotik ülserasyonu.


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


hedonia : n. Aşırı neşe hali, aşırı neşe ve haz gösterme.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


obliviscence : n. Unutkanlık.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


penetrance : n. 1. Işının nüfuz yeteneği; 2. etkililik.


pestiferous : n. Bulaşıcı, hastalık nakleden.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.