Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rad nedir?

rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


choluria : n. İdrarda safra veya safra tuzlarının bulunuu, idrarla safra pigmentlerinin çıkışı.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


gliacyte : n. See: gliocyte.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hyperkeratosis : n. derinin kornea tabakasının aşırı derecede büyümesi, hiperkeratoz.n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


morphological : n. See: Morphologic.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


phonometer : n. Ses kuvvetini ölçme aleti, fonometre.


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.