Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rad nedir?

rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


chemiluminescence : n. biochem. Kimyasal bileşim oksidasyonu ile ışık meydana gelmesi.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


epithelialize : v. Soyulan bölgenin yeniden epitel'e örtülmesini sağlamak, epitelizasyonu temin etmek.


filament : n. Lif.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


microabscess : n. Çok küçük apse, mikroskopik apse.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oncoides : n. Şiş, ur, tümör, şişkinlik, şişme.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


phenacemide : n. Temporal lop epilepside kullanılan bir antikonvülsan.