Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

racial nedir?

racial : a. Irki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


carotenoid : a.&n. biochem. a) Karoten gibi. b) Karoten şeklinde bileşim.


cerato : n. Boynuz.


chromosome : n. Kromozom: Karyokinez yoluyla çoğalan hücrelerde kromatin ipliklerinin iki bölüğe ayrılmak üzere iken aldıkları kısa, ucu kıvrık çubuk şekli, ki bunların sayısı hayvan ve bitki türüne göre her hücrede bellidir ve türlü yeteneklerin eyni bireylere geçmesine yarar.


circumduction : n. Kol ve bacağın tepesi eklem noktasında olan, kaidesi ise uzun serbest ucu tarafından çizilen daire tarafından oluşacak bir koni çizer şekilde havada sallanması.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


tensor : n. Bir organı geren kas.


hypofunction : n. fizyolojik fonksiyonun normalden az oluşu.


indolent : a. 1. Ağrısız, acısız; 2. Gayrifaal.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


intraparietal : a. Duvariçi.


kypholordosis : n. Kifoz ve lordoz durumunun birarada bulunuşu.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.