Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

racial nedir?

racial : a. Irki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


endogenous : a. İç sebeplerden doğan, andojen.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


heterokeratoplasty : n. Hayvanın hasta korneasına değişik tür hayvandan alınan kornea grefinin yerleştirilmesi, hayvan korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


plexiform : a. Damar veya sinir ağı şeklidne, ağbiçim.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


protoporphyrinuria : n. İdrarda protoporfirin bulunuşu.