Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

racial nedir?

racial : a. Irki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


gustation : n. Tatma duyusu.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


magneto-electricity : n. Mıknatıs vasıtasıyle meydana getirilen elektrik.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


myonecrosis : n. kas dokusunun hayatiyetini kaybetmesi, kas nekrozu, miyonekroz.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


potentiation : n. Kuvvetlendirme tesirini arttırma.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


stercolith : n. Dışkının sertleşmesinden oluşan taş, dışkı taşı.


stromal : a.1. Stroma ile ilgili; 2. Stroma yapısında, stromaya benzeyen.


supramalleolar : a. malleol üstünde bulunan.


thoracolumbar : a. Göğüs ve bel omurlarına ait.


tractor : n. Çekme işleminde kullanılna araç.