Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

racial nedir?

racial : a. Irki.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


classification : n. Tasnif.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


cyclical syndrome : n. Menstruasyon öncesi meydana gelen semptomların tümüne birden verilen ortak ad.


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


termination : n. 1. Sonlanma, bitiş, son; 2. Sonlandırma, bitirme.


gravel : n. Kum, kum hastalığı, idrar taşı.


hemicrania : n. 1. Başın bir yarısını tutan ağrı, ayrımbaş ağrısı, migren; 2. Fetüs'te kafatasının sadece bir yarısının oluşmasıyla belirgin kafa anomalisi.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.