Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachitome nedir?

rachitome : n. Belkemiği bistürisi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


glycyrrhiza : n. Öksürük ilaçlarında ve tat verici olarak da başka ilaçların yapımında kullanılan bir kök, meyan kökü.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


hematospectroscope : n. Kan muayenesinde kullanılan spektroskop.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


nidus : n. (pl. Nidi). Kuşuyvası (beyinciğin altyüzünün iki tarafındaki çukurlardan biri), nidus avis.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.


pneumocranium : n. Dura matr altında hava bulunması.


pterion : n. Frontal, paryetal, temporal ve sfenoidin birleştikleri antropolojik bir nokta, pteryon.


putrefaction : n. Çürüme.


radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.


reduplication : n. Tekerrür.