Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachitome nedir?

rachitome : n. Belkemiği bistürisi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


disproportion : n. uygunsuzluk, oransızlık, nisbetsizlik.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


kathisophobia : n.Oturmaktan korkma, oturamayıp devamlı hareket gösterme.


local paralysis : Vücudun bir bölümünde meydana gelen felç.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


macular : a. Beneğe ait.


malariology : n. Malarya bilgisi, malaryoloji.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


pediculus : n. Bit.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


ribonuclease : n. Ribonükleik asit oluşumunu sağlayan nezim.


rosacea : n. Yanaklarda ve burunda görülen akneye benzer bir deri hastalığı, acne rosacea.


schizogyria : n. Beyin kıvrımlarının derin olması hali.


seta : n. (pl. setae). Domuz kılına benzer sert organ.