Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachitome nedir?

rachitome : n. Belkemiği bistürisi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


colles'law : n. Bir annenin, kendisi enfekte olmadan sifliitik bir bebeği emzirmesi olayında, hastalığın daha önce annede başladığını, çocuğa ise fetal hayatta (in utero) bulaştığını ileri süren varsayım.


erbium : n. biochem. Er sembolü ile bilinen atom no:68 ve atom ağırlığı: 167.27 olan kimyasal element, erbiyum.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


intentio : n. Yaranın kapanma tarzı.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


periodic : a. 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.


scotometer : n. Skotomları ölçme aleti, skotometre.