Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachitome nedir?

rachitome : n. Belkemiği bistürisi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cornutine : n. biochem. Çavdar mahmuzu alkaloidi.


cutaneous : a. Deriye (cilde) ait, cildi, cutaneus


cynophobia : n. See: Kynophobia.


ebonation : n. Yara içine girmiş kırık kemik parçalarının çıkarılamsı.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


glioblastoma multiforme : n. İleri derecede habaset gösteren bir beyin tümörü.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


lamination : n. 1. Lam haline girme veya konulma; 2. Lamlı yapı; 3. Embriyotomide fetus başının kesilmesi.


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


motility : n. Hareket kuvveti veya yeteneği, motilite.


optomyometer : n. Gözün dış kaslarının gücünü ölçen alet, optomiyometre.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


ponos : n. Çocuk kala-azarı.


prolific : a. Çok yavru verir, mahsuldar, bereketli, verimli, semereli velüt.


pulsatory : a. 1. Nabız atımıyla ilgili; 2. Nabız şeklinde atan.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.