Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rachitogenic nedir?

rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


gastroparalysis : n. Mide felci.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


hterograft : n. Doku aktarımı amacıyla farklı türden diğer bir canlı vücudundan alınan doku parçası, heterogref.


homoeroticism : n. See: homoerotism.


indagation : n. Dikkatle araştırma, titizlikle muayene.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


kassa : n. See: leprosy.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


oligopnea : n. Ağır solunum.


pancreaticojejunostomy : n. Pankreas ile jejunum arasında anastomoz yapılması.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


pethidine : n. biochem. Morfine nazaran daha az ağrı dindirici olan bir madde, petidin.


polyploid : a.&n. 1. Poliploidi ile vasıflı; 2. Polipolidi ile vasıflı şahıs veya hücre.


renipelvic : a. Böbrek pelvisi ile ilgili.