Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachitogenic nedir?

rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


constitutional : a. 1. Doğuştan, bünyevi, 2. sıhhi.


contact : n. Bir hasta ile temas halinde olduğundan başkalarına hastalık nakledebilen kimse, portör.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


feminize : v. 1. Kadınlaştırmak, 2. Kadınlaşmak.


gasification : n. biochem. Gaz haline koyma.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hydroflumethiazide : n. Diüretik.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


otogenic : n. Kulaktan doğan, kulaktan gelişen.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.