Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachitogenic nedir?

rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


depulization : n. Hastalık taşıyan sineklerin ortadan kaldırılması.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


fumigation : n. Tütsüleme (ensektisid bir maddenin buharları ile).


glutinous : a. Yapışkan.


gonotoxin : n. Gonokokların salgıladığı toksik madde, gonokok toksini.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


perfrigeration : n. Şiddetli soğuğa maruz kalışın deride meydana getirdiği sertlik, kızartı ve ağrı ile belirgin durum, yarı donma, soğuk ısırması.


pituitarigenic : a. Hipofiz salgılarından meydana gelen.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


poikilothermal : a. See: Poikilothermic


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.