Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachitis, rachitism nedir?

rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hamamelis : n. Hamamelis virginia (bir çeşit çalı).


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


multi- : pref. Çok, mülti.


multifetation : n. Rahim içinde üç veya daha ziyade fetüs'ün gelişmesiyle belirgin çoğul gebelik, multifetasyon.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


periplast : n. Hücre protoplazması.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.


rubrum : a. (pl. rubra). Kırmızı, ruber.