Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachitis, rachitism nedir?

rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


cholaligenic : a. Kolesterol'den kolik asit oluşturan.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


eczematous : a. Ekzemalı.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypermobility : n. Hareket yeteneğinin çok fazla oluşu.


intraluminal : a. Tübe benzer, içi boş bir oluşumun içinde.


melalgia : n. Kol ve bacakların nevraljisi, melalji.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


nasiform : a. Buruna benzeyen, burun şeklinde.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.


papillous : a. See: Papillose.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


phallitis : n. Penis iltihabı.


ructus : n. Geğirti, geğirme.


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;


spermophlebectasia : n. Sperma venalarının genişlemesi.


sternutative, sternutatory : a. 1. Aksırtıcı; 2. Aksırtıcı ilaç.