Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachitis, rachitism nedir?

rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


dermatotherapy : n. Cilt hastalıkları tedavisi, dermatoterapi.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


filtrate : a. Süzülmüş sıvı, filtrat.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


pneumohemorrhagia : n. Akciğer kanaması.


preclival : a. Klivusun önünde bulunan, klivusönü.


rostrum : n. (pl. rostra). Gaga, gagası çıkıntı, rostrum.


score : n. Herhangi bir şey (test v.s.)'in durumunu veya sonucunu değerlendirmede ifade edilen sayı.