Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

rachitis, rachitism nedir?

rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


contraction : n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.


election : n. Seçme.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


gastronephritis : n. Mide ve böbreğin iltihabı, gastronefrit.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hepatohemia : n. Karaciğer damarlarının aşırı kanla doluşu, karaciğer konjesyonu.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


humo(u)r : n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, humor.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


illuminism : n. Kişinin manevi varlıklarla temas halinde olduğuna, onlarla karşılıklı konuştuğuna inanması, bazı psikoz tiplerinde görülen bu tür kuruntularla belirgin durum.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


monoinfection : n. Belli bir mikrobun sebep olduğu enfeksiyon.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


psychalgia : n. 1. Sinir sisteminde patlojik bir değişiklik olmadan duyulan ağrı, psikalji; 2.