Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachitic nedir?

rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


neuroplasm : n. Sinir hücresi protoplazması.


notch : n. Çentik, diş.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.


psorous : a. Uyuzlu, kaşıntılı.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


rheo : pref. 1. Akış; 2. Akı (fizikte).


salpingo-oophorectomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ve yumurtalığı çıkarma ameliyatı.