Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachitic nedir?

rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


excavation : n. Çukur, boşluk, excavatio.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


frustration : n. Herhangi bir arzuyu tatmin edememenin veya gayret gösterdiği halde amaca ulaşamamanın sebep olduğu ruhsalg erilim hali.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


ichor : n. Cerahat, irin.


intimal : a. İntima ile ilgili.


intubate : v. Boğaz gibi bir organın içine boru salmak.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


mononeural : a. Tek sinirli.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


panochia : n. Koltukaltı bubonu.


percent : a. Yüzde, %.


perisinusitis : n. sinusu saran maddenin iltihabı.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


pykn(o) : pref. Kalın, dolgun, toplu, sık, kesif, koyu.