Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachischisis nedir?

rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.

rachischisis partials : Omurganın arka kısmında bir bölümün doğuştan açık oluşu.


rachischisis totalis : Omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıklık gösterişi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharophthalmia : n. Göz kapağı ve göz konjunktivasının birarada iltihabı.


brachium : n. (pl. Brachia). Kol.


capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


cellulosity : n. Hücre kümesi halinde bulunma, hücrelerden oluşma hali.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


extroversion : n. İçinin dışına dönmesi, dışa dönüm.


fungosity : n. Mantarı andıran tümörler veya tezahürler.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


uterovaginal : a. Rahim (uterus) ve vaginaya ait.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


iridesis : n. Sun'i iris oluşumu.


masseur : n. Masaj yapan adam, masör.


matter : n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin.