Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachischisis nedir?

rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.

rachischisis partials : Omurganın arka kısmında bir bölümün doğuştan açık oluşu.


rachischisis totalis : Omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıklık gösterişi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


paralytic : n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce bağlı, felcin sebep olduğu; 3. Felç gösteren, felçil kişi.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.


rheotrope : n. Akımın yönünü değiştiren alet.


select : v. Seçmek, ayırmak.


spermatolysis : n. Spermatozoidlerin erimesi, speramtoliz.


starchy : a. 1. Nişasatya benzeyen; 2. Nişastadan yapılı, nişasatlı.