Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachischisis nedir?

rachischisis : n. Belkemiğinin doğuştan ayrık olması.

rachischisis partials : Omurganın arka kısmında bir bölümün doğuştan açık oluşu.


rachischisis totalis : Omurga arka kısmının seyri boyunca doğuştan açıklık gösterişi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


bradyrhythmia : n. Nabzın normalden daha az sayıda oluşu.


cholera : n. Kolera.


chromobacterium : n. Protoplazmalarında pigment ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


enophthalmos : n. Göz küresinin orbita içine doğru anormal derecde çekik durumda olması, enoftalmi.


exocervix : n. Uterus boynunun vagina içine açıldığı bölge.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


privates : n.Edep yerleri.


prognathic : a. Çıkık çeneli, bir veya her iki çenesi ileriye doğru aşırı çıkıntı gösteren.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.