Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachis, rhachis nedir?

rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

column : n. Kolon, direk, columna.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


homology : n. Benzeyiş.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


hypobilirubinemia : n. Kanda bilirubin miktarının ileri derecede azalışı.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


lyophobe : a. Sıvı atan, liyofob.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


myeloplegia : n. Omurilik felci, miyelopleji.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


omental : a. Omentuma ait, omentalis.


perisplenitis : n. Dalağın periton yüzeyinin iltihabı, perisplenit.


pneumonotomy : n. Akciğer ameliyatı.


rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.


restlessness : n. Durmaksızın hareket gösterme, bu nitelikte belirgin aşırı huzursuzluk.