Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachis, rhachis nedir?

rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boulimia : n. Oburluk, bulimi.


carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


dermato- : pref. See: Derm.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


gouge : n. Kemiği kesmeğe mahsus cerrah aleti.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


impotent : n. İktidarsız (erkek).


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


para-anesthesia : n. Vücudun alt kısmının uyuşması.


peribronchitis : n. Bronş çevresi iltihabı, peribronşit.


perimyositis : n. Kası saran bağ dokusu iltihabı, perimiyozit.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.