Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rachis, rhachis nedir?

rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


lemmocyte : n. Sinirkını (nevrilem) hücresini yapan hücre, lemosit.


leucopenia : n. Lökopeni.


mendelism : n. Kalıtsal özelliklerin geçiş tarzını izah eden, Mendel tarafından ortaya konulmuş kurallar.


mercaptomerin sodium : n. Civalı diüretik, hasta, ciltaltı yoluyla bu ilacı kendi kendine zerkedebilir.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


myenteric : a. Miyenterona ait.


oligohydramnios : n. Amniyos sıvısının az miktarda olması.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


phenylmethanol : n. biochem. Benzil alkol.