Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachis, rhachis nedir?

rachis, rhachis : n. Bekleği, omurga.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


dipsomaniac : a. İçki müptelası, içkici, ayyaş.


epidural : a. Dura materin üst veya dış kısmında olan.


exflagellation : n. Protozoon'n dışarıya doğru kamçı şeklinde uzantılar meydana getirmesi.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hyperchloruria : n. İdrarda aşırı miktarda klorid (klorür) bulunuşu.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


lithotritist : n. Taşı kırarak çıkaran cerrah.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


lochiopyra : n. Doğum humması.


malingerer : n. Yalandan kendini hasta gösteren, temaruz eden.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


micronize : v. Çok küçük parçalara bölmek.


myeloblastosis : n. Kanda fazla miktard miyeloblast bulunuşu, miyeloblastoz.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


phlebectasia : n. Damar açılması (genişlemesi), flebektazi.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.