Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rachiotomy nedir?

rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

mia brow : Kaş, supercilium.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


odontiasis : n. 1. Dişlerin etleri yarıp çıkması, diş sürmesi; 2. Diş sürmesi dolayısıyla gelen hastalık.


pederasty : n. Oğlancılık, kulamparalık, cinsi zevkini oğlanla tatmin etme, pederasti.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


schistocephalus : n. Yarık başlı ucube.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.


squama : n. (pl. squamae). 1. Bağa, sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü; 2. Pul, pulsu.


strabismometer : n. Şaşılık derecesini ölçme aleti.