Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachiotomy nedir?

rachiotomy : n. Belkemiği (omurga) ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


bruise : n.&v. 1. Bere, çürük; 2. Berelemek, çürütmek; 3. Kontüzyon, dağılma.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


dolo(u)r : n. Ağrı.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


fright : n. Korku.


guttural : a. Gırtlağa ait.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


homeotypical : a. Normal veya mutat tipe benzeyen.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


microlesion : n. Küçük lezyon.


nonsexual : a. See: Aseual.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


palpebration : n.Göz kırpma.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.