Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachioplegia nedir?

rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalometry : n. Canlı insan başının ölçülmesi sefalometri.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


delitescence : n. 1. Hastalık belirtilerinin aniden kaybolması, derideki bir lezyon (iltihap v.s)'un sür'atle geçmesi; 2. hastalık yapan mikrobun veya zehirleyici etkenin vücuda girişinden belirtilerin meydana çıktığı ana kadar geçen zaman, kuluçka devresi, gizli devre.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hypochromic : n. Renk veya pigmentasyon bozukluğu.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


ophthalmoscope : n. Göz içi muayenesi aleti, göz aynası, oftalmoskop.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


prophylactodontics : n. Ağız ve diş hastalıklarını önleme bilgisi, profilaktodonti.


pseudocholin steras : n. Kan plazmasında ve sinir dokusu dışında kalan bütün dokularda mevcut olan v kalıtsal olarak nitelenen bir enzim.