Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

rachioplegia nedir?

rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branny : a. Kepek gibi, kepekli.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


electrolysis : n. Bir maddenin veya solüsyonun içinden elektrik akımı geçirerek elemanlarına ayırma, elektroliz.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


fetor : n. Fena koku.


hematozemia : n. Sızıntı halnide devamlı kan kaybı, tedrici kankaybetme.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


neocyte : n. İlkel lökosit, neosit.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


ootheco- : pref. See: oothec-.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


postabortal : a. Düşük sonu, düşük sonrası.


pulmoflator : n. Akciğerlerin şişirilmesinde kullanılan bir cihaz.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


seroglobulin : n. Kan serumu globülini.


sexual : a. Cinsi, cinsel, seksüel.


skeletogenous : a. İskelet dokusu yapan.


stupefactive : a. bilinci uyuşturucu, duyarlığı azaltıcı.