Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachioplegia nedir?

rachioplegia : n. Omurga (belkemiği) felci.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


cremnophobia : n. Uçurum ve benzeri sarp yerlerden aşırı korkma.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


genic : a. Genlerle ilgili.


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


gonadotherapy : n. Gonad hücreleri ile yapılan tedavi.


intercilium : n. İki kaş arası.


terato : pref. Ucube, teras.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


hydroquinine : n. biochem. Malarya hastalığında kullanılan kristal bir toz (C20H26O2N22H2O).


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


lyoglycogen : n. biochem. Hücre içinde bulunan kabuk eriyebilen glikojen.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


monatomic : a. Tek atomlu.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.