Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachiopathy nedir?

rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


glycophilia : n. Vücudun hiperglisemi'ye eğilim göstermesi hali.


uvel : a. Üveaya ait.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


inosite : n. See: inositol.


intragluteal : a. Kalçayı meydana getiren.


laryngocele : n. Larenks fıtığı.


leukoencephalopathy : n. Beyin beyaz cevherini tutan herhangi bir hastalık.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


palatolabial : a. Damak ve dudaklarla ilgili.


pangenesis : n. Darwin'in veraset nazariyesi.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


puerperal : a. Lohusalığa ait.


relaxation : n. 1.Gerilmiş bir şeyin gevşemesi, gerginliğin kaybolması, dinlenme, relaksasyon; 2. Bir organda normal çalışmanın hafiflemesi, görev gücününazalması; 3. Kastaki kasılma devresini izleyen gevşeme devresi.


splenius : n. Somun kas, splenyus.