Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rachiopathy nedir?

rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


consumptive : a. Veremli.


cordate : a. See: cordiform


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


equation : n. Eşitlik.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


glycol : n. biochem. Herhangi bir diatomik alkol.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


jejunorrhaphy : n. Jejunumun dikilmesi.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).