Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachiopathy nedir?

rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


ectopia : n. See: Ectopy.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


formate : n. biochem.Formik asit tuzu.


hepat- : pref. Karaciğer.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


ileotomy : n. İleumu kesme ameliyesi, ilyotomi.


iridoplegia : n. Gözün iris tabakasının felci, iridopleji.


metastasize : v. Vücudun bir organ veya kısmından diğerine geçmek.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


phytin : n. biochem. Tohumlardan çıkarılan besleyici bir bileşim, fitin.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.