Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachioparalysis nedir?

rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chief : n. Baş, şef, amir.


choroidocyclitis : n. Choroid'in ve corpus ciliare'nin iltihabı.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


coition : n. See: Coitus.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


hypopharynx : n. yutakaltı.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


mast- : pref. Meme anlamına önek.


neonatology : n. Yenidoğan bebek hastalıkları ve tedavilerini konu alan çocuk hastalıkları dalı, neonatoloji.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


phage : n. See: Bacteriophage.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


recline : v. Boylu boyunca uzanmak, yatar durum almak.


sanguine : n. 1. Kanlı, kanı çok; 2. Kanı sıcak.


segregator : n. Her bir böbrekten birbirine karışmaksızın idrar almaya mahsus çift kateterli alet.