Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachioparalysis nedir?

rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculus : n. Herhangi bir organda oluşan taş, kalkül.


butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


costal : a. Kaburgaya ait, costalis (costarius).


epi : pref. üstünde, üzerinde.


uviosensitive : a. Ultroviyole ışınlarına karşı hassas olan.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


janiceps : n. İki yüzlü hilkat garibesi, yüzleri karşıt yönlere bakacak şekilde başlarından birbirine yapışık ikizler.


maidenhood : n. Bakirelik, kızlık.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


microphallus : n. Penisin normalden küçük olması, kamış küçüklüğü.


monopodia : n. Tek bacaklı hilkat garibesi.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


panhysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla tamamen çıkarılması.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


plane : a. 1. Düz, yassı, planus; 2. Düzlem, planum.


pollicization : n. Ameliyatla el başparmağı oluşturma.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


quart : n. Bir litreye yakın hacim ölçüsü, galonn dörtte biri, kuart.