Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachioparalysis nedir?

rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrology : n. Kanseri konu alan bilim dalı, kanser bilimi.


buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


extima : n. Kan damarının en dış tabakası (gömleği).


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


grumbling : n. Garguyman: Barsaklarda meydana gelen gaz sebebiyle duyulan ses, gürültü.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


inflexion : n. İçe bükme veya bükülme.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


mel : n. Bal.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


pessary : n. 1. Retroversion halindek uterus'u anteversion halinde tutma veya sarkan uterus ve vagina duvarlarını yukarı iterek ona destek temin etmek amacıyla vaginaya yerleştirilen lastik veya diğer bir maddeden yapılmı araç, peser; 2. Vagina yoluyla kullanılan herhangi bir ilaç, ovül, vaginal supozituvar; 3. Gebeliği önleme amacıyla vagina'dan serviks önüne yerleştirilen araç.


pseudosmia : n. Hiçbir sebebe bağlı olmayan koku duyma, psödozmi.


sero-enzyme : n. Kan serumunda bulunan bir enzim.


toxication : n. Zehirleme, zehirlenme, toksikasyon.


typhlectomy : n. Çekumu kesip çıkarma ameliyatı.