Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rachioparalysis nedir?

rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


dilated : a. Genişlemiş.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


indiscriminate : a. Rastgele yerleşen, vücut kısımlarını gelişigüzel tutan.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


lues : n. Frengi, sifiliz (Sy).


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


oncometry : n. Herhangi bir organ hacmının onkometre aracılığıyla ölçülmesi, onkometri.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).


polyuria : n. Bazı hastalıklarda görülen idrar çokluğu, poliüri.