Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachioparalysis nedir?

rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


climate : n. İklim, hava.


colonometer : a. Kültür ortamında gelişen bakteri kolonilerini hesaplamada kullanılan alet.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


embalming : n. İlaçlarla cesedi çürümeden muhafaza etme, tahnit, mumyalama.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


morphological : n. See: Morphologic.


myocrismus : n. kas kasılmasına bağlı olarak oskültasyon esnasında duyulan çıtırtı sesi.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


planning : n. Planlama, düzenleme.


prepatellar : a. Diz kapağı (patella) önünde bulunan, patella önü.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.