Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachiomyelitis nedir?

rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


cystadenoma : n. Gudde dokusunda görülen selim huylu kistik bir büyüme.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


submental : a. 1. Çene ucu altı, çeneucu altına ait; 2. Bilinç altına ait, sumentalis.


gravindex : n. İmmünolojik gebelik testlerinden biri.


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


hyperglycinemia : n. Serumda fazla miktarda glisin bulunması.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


iliotibial : a. İlium ve tiiba ile ilgili.


jugulum : n. 1. Köprücükkemiği; 2. Boyun.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


optician : n. Gözlükçü.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


palatitis : n. Damak iltihabı, palatit.