Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiomyelitis nedir?

rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


endometroid : a. Endometre benzer.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


pseudohypertrophy : n. Ödev gören doku dışındaki hipertrofi nedeniyle organ hacminin artması, yalancı hipertrofi (organda sadece bağ dokusu artar ve bu durum görev yapan kısımda işlevin azalmasına sebp olur).


radiosurgery : n. Radyumla yapılan cerrahi tedavi.


rovsing's sign : n. Sol fossa iliaca'ya basınç yapıldığı zaman, sağ fossa iliaca'da ağrı duyulması.


sciatic : a. Kalçaya ait, kalçada olan, kalça sinirine ait.


silicon : n. biochem. Si sembolü ile bilinen, atom no:14 ve atom ağırlığı: 28.09 olan kiyasal element.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.