Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachiomyelitis nedir?

rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


ecochleation : n. Koklea (eochlea)'nın ameliyatla çıkarılması.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


exuvia : n. 1. (pl. exuviae) Böcek ve yılan gibi hayvanların dökülmüş kabuk veya derileri; 2. Dökülmüş epidermis.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


subdermal : a. Derialtı, deri altında bulunan derialtınaait.


sublobular : a. Bir lobülün altında olan.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


kinesthesia : n. Kas faaliyetinden gelen his, kinestezi.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


metrorthosis : n. Uterusu eski yerine getirme ameliyesi.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


opisthencephalon : n. See: Cerebellum.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.