Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachiometer nedir?

rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


ectozoa : n. Dış parazit.


endostoma : n. Bir kemikiçi tümörü, endostom.


febrifacient : a. Ateş veren, sıcaklık verici.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


Hippocratic : a. Hipokrat'la ilgili, Hipokrat'ın kurduğu tıp öğretisi ile ilgili.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


lochiorrhea : n. Aşırı miktarda loşi ifrazı.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


phemitone : n. Phenobarbitone'a çok benzeyen, ancak antikonvulsan etkisi ondan daha güçlü olan bir barbiturat.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


postclavicular : a. Klavikülardı, köprücük kemiği arakıs.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


scleronychia : n. Tırnakların kalınlaşıp sertleşmesi.


spiloma : n. Ben, benek, deri lekesi, spilom.