Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachiometer nedir?

rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


laryngismus : n. Anjin, larenks spazmı.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


mephenesin : n. biochem. Parkinsonizme kas gevşetici olarak kullanılan sentetik bir maded.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


perisplenitis : n. Dalağın periton yüzeyinin iltihabı, perisplenit.


periwinkle : n. 1. Cezayir menekşesi. 2. Bir cins küçük deniz salyangozu.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


posthetomy : n. Sünnet.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


psychataxia : n. Konfüzyon, ajitasyon ile müterafık zihni dağınıklık, psikataksi.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.


tarsoclasia : n. Ayaktaki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla ayak bileğini oluşturan kemiklerden bir veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.