Bugün : 28 Haziran 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachiometer nedir?

rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


dot : n. Ufak leke.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


subhepatic : a. Karaciğeraltı, karaciğer altında bulunan.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


marmgarine : n. biochem. Margarin.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


meningocortical : a. Meninkslere ve kortekse ait.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


phenothiazine : n. biochem. Haşarat ve solucanlara karşı veteriner tababette kullanılan bir madde (C12H9NS).


propyliodone : n. Bronkografide kullanılan bir kontrast madde.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


spirochaeta : n. Helezon şekli gösteren gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi.


stanch : v. Yaradaki kanamayı kontrol altına almak, kanamayı durdurmak.


stannic : a. 1. Kalayla ilgili; 2. Kalaydan oluşan, yapısında kalay bulunan, kalaylı.