Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

rachiometer nedir?

rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectomy : n. Mide'nin cardia kısmının ameliyatla çıkarılması.


catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


cinnamaldehyde : n. biochem. Kuvvetli kırıcı ve sarı renkte bir sıvı.


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


dysgenesis : n. Embriyonun gelişmesi sırasında meydana gelen malformasyon.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


phyllode : a. Yaprak şeklinde, yaprak biçimi gösteren.


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


lunacy : n. Delilik, cinnet, akıl hastalığı.


mesohyloma : n. Mezotelyumdan gelişen tümör.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


parosmia : n. Koku alma duyusunun bozulması.


petromastoid : n. a. 1. Kulak kemikçiği; 2. Şakak kemiğinin kaya parçası ile mastoid kemiklerine ait.


pehnotype : n. Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen gözle görülebilen özelliklerin tümü (Fertler aynı genotip'e sahip olabilmelerine rağmen fenotip farklı olabilir, zira fenotip çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Saç renginin edğişik oluşu gibi).