Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

rachiometer nedir?

rachiometer : n. Omurga eğriliğini ölçme aleti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


crystal : n. Tabii halde köşeli şekil göseren sert yapıda şeffaf madde, billur, kristal.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


dysostosis : n. Kemikleşmede güçlük, disostoz.


elaidin : n. biochem. Bir çeşit yağ (C37H10O6).


endogenic : a. see: endogenous


fear : n. Korku, fobi.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


hyalinunira : n. Hiyalin işeme.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


melomelus : n. Fazla sayıda kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


omoplate : n. See: Scapula.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


psych : pref. Akıl, zihin, ruh anlamına önek.