Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiokyphosis nedir?

rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


cystoepithelioma : n. kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


foraminal : a. Deliğe ait.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


gastropyloric : a. Mide ve pilora ait.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


peracidity : a. Aşırı asidite.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


retroplacental : n. Placenta arkasında.


schlatter's disease : n. Tibia tüberkülünde görülen osteochondritis.