Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachiokyphosis nedir?

rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brutalization : n. Hayvanca arzu, duygu ve davranışlar gösterme, kabalaşma, vahşileşme, hayvanlaşma.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hidradenitis : n. Ter bezlerinin ve çevrelerinin iltihabı, köpek memesi (koltuk altında).


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


leukoencephalitis : n. Beynin beyaz cevherinin iltihabı, lökoensefalit.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


multigravida : n. Üç veya daha fazla doğum yapan kadın.


nasolacrimal : a. Burun ve gözyaşlarına ait.


nociceptive : a. Ağrı veya acı verici uyarıları alarak beyin merkezine iletme yeteneğine sahip (sinir hakkında).


palliation : n. Hafifleme, azalma, hastalık belirtilerinin iyileşmeksizin hafiflemesi.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


pneumotropism : n. Bir madde veya canlının akciğer dokusuna fazla ilgi göstermesi.


polyinfection : n. Birden fazla mkiropla intan meydana gelmesi.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


rosette : n. Deri üzerinde kabarık kırmızımtırak lezyon, rozet.