Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiokyphosis nedir?

rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonometry : n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


chromaphil : n. See: chromaffin.


compress : n. Kompres, yara veya şiş ve iltihapların tedavisinde kullanılan yumuşak ve ekseriyetle ıslak bez.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


perioral : a. Ağız çevreside, ağızı çevreleyen.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


proximal : a. Yakınsal, proksimal (Daha çok, taraflar için kullanılır ve gövdeye yakın anlamındadır), organın bağlanma noktasına yakın, proximalis.