Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachiokyphosis nedir?

rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthotomy : n. See: Cantholysis.


cineritious : a. Kül renkli, cinereus.


culdoscope : n. Vaginal arka forniksi yoluyla uterusun arka tarafına, periton içine kuldoskop sokulması.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


embryopathy : n. Embriyoda mevcut olan hastalık veya anomali.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


fibr- : pref. Lif anlamına önek.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


merocaxalgia : n. Kalça ağrısı, merokoksalji.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


pest : n. Veba.


planta : n. (pl. Plantae): Taban (ayak tabanı).


pyofecia : n. Cerahatli dışkı, feçeste irin bulunması, piyosefi.


saccharuria : n. İdrarda fazla miktarda şeker bulunuşu, sakaüri.


sclerokeratitis : n. Sklera ve kornea iltihabı, sklerokeratit.