Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachiokyphosis nedir?

rachiokyphosis : n. Omurganın arkaya doğru bombelik gösterişi, kifoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


dacryagogue : a. & n. Ağlatıcı (faktör), gözyaşı döktürücü (amil).


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


extraction : n. 1. Çekip çıkarma, çıkarma; 2. hülasa yapma, ekstraksiyon.


freiberg's disease : n. İkinci metatarsal kemik başının osteochondiritis'i.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


otorrhea : n. Kulak akıntısı, otore.


pan- : pref.Bütün.


periovaritis : n. Yumurtalık kapsülünün iltihabı.


phasmophobia : n. Hayaletlerden aşırı korkma, hayalet korkusu.


saltation : n. Hoplama, sıçrama, zıplama.


sclerosarcoma : n. Sert etli epulis cinsi.