Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachiodynia nedir?

rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachinnation : n. Histerik gülüş.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


chylomediastinum : n. Mediastinum'da kilüs bulunuşu.


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


inoculability : n. Aşılanabilme.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


megalohepatia : n. Karaciğer büyümesi, megalohepati.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


postgastrectomy syndrome : n. Dumping sendromu, gastrektomi ameliyatlarından sonra meydanag elen bir durum.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


rabiate : a. Kudurmuş, kudu.