Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachiodynia nedir?

rachiodynia : n. Omurgada hissedilen ağrı, omurga ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


hematoporphyrinuria : n. İdrarda hematoporfirinbulunuşu.


hypochloruria : n. İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı.


jaw : n. Çene.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


periotic : a. Kulağı saran, kulak çevresinde bulunan.


phengophobia : n. Işıktan ürkme, ışığa bakamama.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


pneumomassage : n. Eskiden sağırlık tedavisinde uygulanan bir yöntem, orta kulak kemiklerini harekete yöneltme amacıyla kulak zarı üzerine hava sevketme, hava sevki ile kulak zarı masajı, pnömomasaj.


preanesthesia : n. Genel anesteziden önce, hastada sedasyonu temin amacıyla verilen ilaçların meydana getirdiği hafif bilinç uyuşukluğu.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


sero-enteritis : n. Barsak seröz tabakasının iltihabı.