Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachiochysis nedir?

rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


multi-infection : n. Birkaç patojen mikro-organizmanın birarada meydana getirdiği enfeksiyon.


oncometry : n. Herhangi bir organ hacmının onkometre aracılığıyla ölçülmesi, onkometri.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.


pectoralis : a. Göğüsle ilgili.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


polypiform : a. Polip'e benzer, polip şeklinde.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


rhinogenous : a. Burundan kaynaklanan, rinojen.


siccolabile : a. Kurutulmakla bozulmayan.


thrombo-embolic : n. Bir trombus veya pıhtının bulunduğu yreden ayrılarak daha başka bir yerde bulunan başka bir damarı tamamen tıkadığı durumları kasten kullanılan bir deyim.


traumatic : a. Yaraya ait, travmatik.