Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiochysis nedir?

rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


detonation : n. Maddenin patlaması sonucu çıkan şiddetli ses, patlama, infilak.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


garrotting : n. Boğazını sıkarak öldürme.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


monocytic : a. Monosite ait.


morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


palpate : v. El ile muayene etmek.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.