Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachiochysis nedir?

rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


climate : n. İklim, hava.


concha : n. (pl. Conchae). Konka: 1. Boynuzcuk (burun boşluğunda), 2. Kulak kepçesi çukuru.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


gastrostenosis : n. Midenin anormal sıkıması, gastrostenoz.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hyperdiastole : n. Kalp diyastolünün uzaması.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


keloid : n. Sert deri tümörü, keloit (nedbelerde oluşan).


kyliosis : n. See: Cyllosis.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


porotgraphy : n. Opak madde zerkederek yapılan kapı toplar damar radyografisi, portografi.