Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

rachiocampsis nedir?

rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caro : n. (pl. carnes), Et.


coredialysis : n. İris dış kenarının, genellikle travmaya bağlı olarak tutunmuş olduğu kirpiksi cisimden ayrılması.


corpulent : a. Aşırı şişman.


diptheroid : n. Şekil yönünden ve kültür özellikleri bakımından corynebacterium diptheriae'ye benzeyen herhangi bir bakteri.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


gastroduodenal : a. Mide ve duodenum7a ait.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


hemiathetosis : n. Vücudun tek tarafında atetoz gözükmesi.


heterocephalus : n. Büyüklükleri farklı iki başa sahip hilkat garibesi.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


lichen : n. 1. Liken: Bir cins deri hastalığı grubu; 2. Bazı cins alg ve mantarların bir arada yaptıkları kitle.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.