Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiocampsis nedir?

rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


disperse : v. Dağılmak, ayrılmak, çözülmek.


echopathy : n. Başkalarının hareket ve sözlerini istem dışı aynen tekrarlamakla belirgin akıl hastalığı.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


glycosine : n. biochem. a) Üre ile birleşerek ürik asid meydana getiren bir madde. b) Pankreastan çıkarılan bir madde.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


hemangioendothelioma : n. Damar duvarındaki endotelyal hücrelerin aşırı artımı sonucu meydana gelen tümör, hemanjiyoendotelyom (özellikle beyin menenjlerindeki kapiller duvarlarından gelişir).


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


mannomustine : n. Kanser tedavisinde kullanılan antimitotik bir madde.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


oleovitamin : n. biochem. Yağda eriyen vitaminlerden yapılan bir müstahzar.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


pneumogastric : a. Akciğer ve mideye ait, pnömogastrik.


pole : n. Kutup, polus.


prostatectomy : n. Prostatı çıkarma ameliyesi, prostatektomi.


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.