Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiocampsis nedir?

rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


cholangeitis : n. Safra yolları iltihabı, kolanjit.


coloproctitis : n. Kolonl ve rektum iltihabı.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


gravidity : n. Gebelik.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


methylamine : n. biochem. Bozulmuş balık ve vibrio basili kültürlerinden çıkarılan gazlı ptomain (CH3NH2).


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


neuroid : a. Sinire benzer, nevroid (nöroid).


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


paroral : a. Ağız yakınında, ağıza komşu.


postural : a. 1. Vücudun duruş şekli ile ilgili; 2. Vücudun duruş şeklinin sebep olduğu, duruş şekline bağlı.


prescribe : v. 1. Tavsiye etmek vermek (ilaç v.s.); 2. Reçete yazmak.


progeria : n. Bir çeşit ihtiyarlık olup şahıs ileri derecede zayıflar, kıllar dökülür fakat zihni yetenekler normal kalır.