Bugün : 22 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

rachiocampsis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


gastroplasty. : n. Midenin plastik tamiri.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


layer : n. Aynı nitelikte hücrelerin oluşturduğu her tarafnıda aynı kalınlığı gösteren hücre veya doku kitlesi, tabaka, kat;


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.