Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiocampsis nedir?

rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

confinement : n. Loğusalık.


ejecta : n. Dışarı atılan madde.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


hyperbaric : a. Normalden daha yüksek basınçta, ağırlıkta veya oğunlukta olan.


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


lamellous : a. Lamelli.


microlithiasis : n. Çok küçük taş oluşumu, mikrolityaz.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


post cibum : a. See: Postcibal.


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.


rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).


rectovaginal : a. Rektum ve vaginaya ait.