Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachiocampsis nedir?

rachiocampsis : n. Omurganın eğriliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


bradytocia : n. Doğumun uzaması, uzamış doğum.


cephalhydrocele : n. Kafatası kemiklerinden herhangi birinin periostu altında seröz sıvı toplanmasına bağlı olarak gelişen kistik oluşum.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


dearticulation : n. 1. Eklemi oluşturan kemiklerin yerinden oynaması, eklem çıkığı; 2. Kol veya abcak gibi bir organın eklem seviyesinden kesip çıkarılması, disartikülasyon.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


hominal : a. İnsanla ilgili, insan cinsi ile ilgili.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


meteorophobia : n. Marazi meteor korkusu.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


neuroectomy : n. Bir sinirin ameliyatla kesilip çıkarılması.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


orthodontology : n. See: orthodontia.


plastocyte : n. Trombosit.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.