Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachilysis nedir?

rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


cotton : n. Pamuk


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


uviform : a. Üzüm şeklinde, üzümsü.


guanoclor : a. Antihipertansif, tansiyon düşürücü.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


leucinosis : n. Başta karaciğer olmak üzere bazı dokularda aşırı lösin birikimi ile belirgin idrarda bol lösin çıkışının eşlik ettiği patolojik durum.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


moisture : n. Nem, rutubet, ıslaklık.


oxyacoia : n. İşitme duyusunun keskin oluşu, işitme keskinliği.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.


perforation : n. Perforasyon: 1. Delme; 2. Bir organın duvarlarının delinmesi, delik.


periurethral : a. Uretrayı saran.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


splanchnodiastasis : n. Bir organın yer değiştirmesi.


stylohyoid : a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve hyoid kemiği ile ilgili.


tachysterol : n. biochem. Ergosterolün ışınlanmasından meydana gelen bileşim, takisterol.