Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachilysis nedir?

rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


granulitis : n. Milyer tüerküloz, granülit.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


postcentral : a. Merkez'in arkasında.


saturation : n. 1. İşba, mesamatı iyice doldurma veya dolma; 2. Doyurma.


shelf operation : n. Genellikle bir kemik grefinden istifade edilerek uygulanan bir çeşit açık düzeltme şeklindeki kalça çıkığı ameliyatı.


spermiocyte : n. İlkel sperma hücresi.