Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachilysis nedir?

rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


ceruminal, ceruminous : a. 1. Kulak yağı olan, cerumen'li; 2. Kulak yağına ait ,ceruminosus.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hippocratism : n. Hipokrat ve onun izleyicileri tarafından geliştirilen tıp öğretisi, çeşitli hastalıkların teşhis, tedavi ve prognozu üzerine Hipokrat okulunun görüşlerini kapsayan tıp öğretimi, hipokratizm.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


inositol : n. biochem. Kas, karaciğer beyin gibi dokularda bulunan bir madde.


liquescent : a. Sıvılaşır, erimeğe müsait.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


oothec- : pref. Yumurtalık anlamına önek.


pachymeningitis : n. Dura mater iltihabı, pakimenenjit.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pyrophorus : n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.


rugal : n. Kıvrımlar gösteren, kırışık.


sialadenoncus : n. Tükrük (salya) bezi tümörü.