Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachidian nedir?

rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopathy : n. Kalb hastalığı.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


cordate : a. See: cordiform


crasis : n. Normal yapı ve kıvam gösteriş hali, vücut sıvılarının özellikle kanın normal bileşimde oluşu.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.


pericardium : n. Kalb dışzarı, miyokardı saran fibro-seröz kat, perikard (iyum).


polioencephalitis : n. Beynin enkefalonun gri maddesinin iltihabı, poliyoensefalit.


posterosuperior : a. Arka-üstyan.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


profound : a. Derin, profundus.


sadist : n. Başkasına işkence etmekten zevk alan kimse, sadist.