Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

rachidian nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


intermedius : n.Ara.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


noctambulation : n. Uykuda kalkıp gezme, noktambulizm.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.


pubes : n. (pl. Of Pubis). Çatı kılı (dış üreme organları civarındaki).


segmental : n. 1. Segment veya segmentlerle ilgili; 2. Segment'lerden oluşan; 3. Segmentlere benzeyen; 4. Segmentasyon şeklinde bölünme gösteren.


self-limited : a. Bir süre devam ettikten sonra kendiliğindenkaybolan (hastalık v.s.).


seropurulent : a. Hem seröz hem de cerahatli olan, sulu erahatli, seropürülan.


sulfite : n. biochem. Asid sülfid tuzu, sülfüroz asidin tuzu.