Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachidian nedir?

rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemistry : n. biochem Kimya


cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


dilatation : n. Genişleme,


epiotic : a. Kulaküstü.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


interfibrillar : a. Küçük lifler arasında.


intravaginal : a. Vagina içinde.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


methylcellulose : n. biochem. Selülozun metil esteri olup, müleyyin olarak veya losyon, merhem gibi müstahzarların hazırlanmasında kullanılan toz.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.


seminormal : a. Yarı normal (eriyiğin yoğunluğu hakkında).


symptom : n. Hastalık belirtisi, araz, belirti, semptom.