Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

rachidial nedir?

rachidial : a. Omurga ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


isotropy : n. 1. Her tarafında aynı özellikleri gösterme; 2. Işığı her yönde eşit olarak kırma veya geçirme niteliği.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


notomelus : n. Sırta yapışık fazladan kol veya bacak gösteren hilkat garibesi.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


occipitobasilar : a. Artkafa ve kafa(tası) kaidesine ait.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


psorelacosis : n. Uyuz sebebyle meydana gelen yara.