Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachidial nedir?

rachidial : a. Omurga ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


ethyltryptamine : n. Mono amino oksidaz inhibitörü.


galenics : n. Nebati ilaçlar.


granulosarcoma : n. see. Mycosis fungoides.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


lobulous : a. See: Lobuose.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


onychonosus : n. Tırnak hastalığı.


pathy- : Suff. Normal dışı durum, hastalık anlamına sonek.


phlogogen : n. İltihaba sebep olan herhangi bir madde.


piezometer : n. 1. See: Piesimeter; 2. See: Orbitonometer.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


poise : n. Mutlak viskozite (akışkanlık) birimi.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.