Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

rachidial nedir?

rachidial : a. Omurga ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


cicatrizant : n. Nedbe oluşmasını kolaylaştıran madde (ilaç).


circumference : n. Çevre, muhit, circumferentia.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


crystallophobia : n. Camdan yapılı eşyalardan aşırı korkma, cam korkusu.


cystometrogram : n. Çeşitli şartlar altında idrar kesesinde mevcut basınç değişikliklerinin kaydedilmesi.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


potatorium : n. Ayyaşlık, alkolizm, potatoryum.


prehension : n. 1. Tutma, yakalama, kavrama; 2. Anlayış, idrak, kavrayış.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.


quater in die : a. Günde dört defa.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.


sanguifacient : a. Kan yapıcı, kant aşıyıcı.


species : n. tür.


tetrabrachius : n. Dört kollu ucube.