Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachicentesis nedir?

rachicentesis : n. Araknoidaltı boşluğu delerek sıvı çekme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


counter : a. Ters, zıt.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


desmotomy : n. Bağ diseksiyonu.


digestibility : n. Hazım imkanı.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


glomerular : a. Yumağa ait.


innoculous : a. Zararsız, incitmeyen.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


irritant : a. 1. Tahriş edici, uyartıcı, sinirlendirici; 2. Uyartıcı faktör, muharriş.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


oliva : n. (pl. olivae). See: olive.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


protractor : n. Yaralardan yabancı çıkarmaya yarayan alet.


retrotracheal : n. Trakea'nın arkasında.


sweeny : n. Atın omuz kaslarının atrofisi.


tetanization : n. 1. Tetaniye tutulma; 2. Tetanoz sonucu adale kasılması.