Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachicele nedir?

rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


cacao : n. pl. Theobroma cacao bitkisinin tohumları, bu tohumlardan kakao, çukulata ve kakao yağı elde edilir.


evert : v. Ters döndürmek, içini dışına çevirmek.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


hematoporhyria : n. Porfirin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen idrarda aşırı hematoporfirin bulunuşu, derinin güneş ışınlarına aşırı duyarlığı ve diğer bazı bozukluklarla belirgin durum.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


pabular : a. Besin ile ilgili, gıdaya ait.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


peristaphylitis : n.Küçk dil (uvula)'i saran bağ dokusunun iltihabı.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


repolarization : n. Kutuplaştırma.


scintiscanner : n. Dokuda ulunan ve gama ışını yayan bir izotopun yoğunluğunu ölçen alet.