Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachicele nedir?

rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


disinfection : n. Zarar verici maddelerin ve canlıların özellikle bitlerin imha edilmesi. Patojen mikroorganizmalardan temizlenme işi, dezenfeksiyon.


edematogenic : a. Ödem meydanag etiren, ödeme sebep olucu.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


mucopurulent : a. Cerahatli ve balgamlı, müko-prülan.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


ovicapsule : n. Graaf folikülünün iç tabakası.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


pathogen : n. Hastalık yapan madde veya mikro-organizmalar, patojen.


patricide : n. 1. Bir kimsenin babasını öldürmesi; 2. Baba katili (kişi).


pedunculated : a. Saplı.