Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachicele nedir?

rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


discrete : a. Ayrı.


ectoblast : n. See: Ectoderm.


gonecyst : n. Seminal vezikül.


hepatolienomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


guttural : a. Gırtlağa ait.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


mesal : a. See: Mesial


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


pancreopathy : n. Pankreas hastalığı.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.


phlebophlogosis : n. Ven iltihabı.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


pupil : n. Gözbeğei, pupilla (irisi tarafından çevrilmiş delik).


rifamycin : n. Streptomyces grubundan elde edilen bir antibiotik.