Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachicele nedir?

rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


cheiloplasty : n. Dudaklar üzerined gerçekleştirilen plastik ameliyatlar.


clawfoot : n. Ayak atrofisi ve dönmesi, pençe ayak.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


physostigminism : n. Physostigmine zehrilenmesi.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


podginess : n. Bodurluk şişman ve kısa boyluluk.