Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rachianestesia nedir?

rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

epithesis : n. Şekil bozukluklarının ameliyatla düzeltilmesi.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


kefir : n. biochem. Mayalanmış sütten elde edilen besleyici bir madde.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


lotio : n. See: Lotion.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


metachrosis : n. Renk değişimi, rengin değişmesi, metakroz.


microbial : a. See: microbic.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


nephric : Böbreğe ait.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.