Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachianestesia nedir?

rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


electrogenesis : n. Elektriksel güç meydana gelişi, elektrikiyet oluşması.


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


ischiopubic : a. İskiyum ve çatılara ait.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


olfactus : n. Koku duyusu.


oncothilipsis : n. Tümörden ileri gelen basınç, onkotik basınç.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.