Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

rachianestesia nedir?

rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognomy : n. Kii karakterini belirtmek amacıyla elin tetkiki.


colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


hemihidrosis : n. Yarım terleme (vücudun tek tarafının terlemesi).


hygienics : n. Sağlığın korunmasını hedef tutan prensiplerin tümü.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


omoplata : n. Kürek kemiği, omuz kemiği, scapula.


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


proteinemia : n. Kanda protein fazlalığı, proteinemi.


pseudopodia : n. Sahte bacak.


rhod (o) : pref. Kırmızı, kızıl, al.