Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachialgia nedir?

rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


demise : n. Ölüm, vefat.


extravaginal : a. Vaginadışı.


grafting : n. Yaralı veya zedelenmiş vücut dokusunun yerine vücudun başka yerinden veya diğer bir kişinin vücudundan bir parça ekleme, transplantasyon.


physiotherapeutic, : n. Fizik tedavi uzmanı.


Hanot's disease : n. Sarılıkla birlikte hipertrofik karaciğer sirozu, dalak büyümesi ve yüksek ateşle seyreden klinik bir tablo.


incus : n. Örs (kemik).


iritoectomy : n. İrisin kısmen ameliyatla çıkarılması.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


megalonychosis : n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.