Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachialgia nedir?

rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


conglobation : n. Küçük taneciklerin yuvarlak tek bir kitle oluşturacak şekilde biraraya toplanması.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


faciobrachial : a. Yüze ve kola ait, fasyobrakyal.


gibbus : n. Kambur


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


indiguria : n. İdrarda indigo bulunuşu.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


phocomely : n. See: Phocomelia


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.