Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachial nedir?

rachial : a. Belkemiğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


gouty : a. Gutlu.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


leiomyosarcoma : n. Çizgisiz kas hücreleri ihtiva eden habis tüömr.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


ptomaine : n. biochem. Çürümüş hayvani ve nebati maddelerden çıkarılan zehirli veya zehirsiz kalevi maddelerdenbiri.


saprozoic : a. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


scirrhous : n. Urlu.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.


split : n. 1. Fisur, yarık, yırtık, çatlak; 2. Eczalarını ayırmak parçalamak.


sudan : n. biochem. Bir boya maddesi.


tocophobia : n. Marazi doğum korkusu (kadında).