Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

rachial nedir?

rachial : a. Belkemiğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


disorientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirememesi, çevreye uyma veya alışma yeteneğinin kaybı; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunmayışı, bu yeteneğin kaybı.


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


necroscopy. : n. See: necropsy.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


placental : a. Plasentayaait.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


poroma : n. İltihabi sertlik, iltihaba bağlı olarak dokuad meydana gelen sertlik.n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


psychophysics : n. Akıl ile beden arasında geniş ilişkileri inceleyen bilim, psikofizik (psikosomatik).