Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachiagra nedir?

rachiagra : n. Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


bubonocele : n. Kasık fıtığı.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


vaccinia : n. İneklerde çiçek hastalığı, vaccina.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hitch : n. Düğüm, bağ.


hydantoin : n. biochem. Allantoinden elde edilen billüri bazik madde.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


parturition : n. Doğurma, doğum.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


pneumonia : n. Ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı, zatürrie, pnömoni.