Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rachiagra nedir?

rachiagra : n. Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


mesoarium : n. See: Mesovarium.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


peculiar : a. 1. Kişiye has, kendine mahsus; 2. Acayip, tuhaf, alışılmamış.


phonocardiograph : n. Kalb seslerini çizelge halinde kaydeden alet, fonokardiograf.


pillet : n. Küçük hap.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


steatosis : n. 1. Yağ bezleri hastalığı; 2. Yağ dejenerasyonu.


sternotrypesis : n. Sternum'u delme, ameliyatla sternum üzerinden göğüs boşluğuna delik açma.


stomenorrhagia : n. See: Stomatorrhagia