Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rachi nedir?

rachi : pref. Omurga anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


cardioquin : n. See: Quinidine.


caryophyllin : n. biochem. Karanfil yağından çıkarılan reçineli madde, karyofilin.


cephalosporin : n. Kimyasal özellikleri penisilin'e benzeyen bir antibiyotik (Cephalosporium acremonium ve benzeri mantar türlerinden elde edilir).


deaf : n. sağır.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


hypophrenic : a. 1. Diyaframaltı; 2. Zayıf akıllı, aklı zayıf, hipofrenik.


karyopyknosis : n. Hücre çekirdeğinin, suyunu kaybederek büzüşmesi (Karyopiknoz gösteren hücre çekirdeğinde suyunu kaybediş sonucu çekirdeğin şekli bozulur, keza kromatin kitlesi koyulaşır).


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


postvagotomy diarrhoea : n. a) Geçici diyare. b) Günlük defekasyon sayısında artma.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


somnambulistic : a. Uykuda gezme hali ile ilgili.


subtemporal : a. temporal kemik altında.


tarsectomy : n. 1. Tarsusun bir veya daha fazla kemiklerini çıkarma ameliyatı; 2. Gözkapağı kıkırdağını çıkarma ameliyatı.


thermostable : n. Sıcağa karşı dayanıklık, ısı etkisiyle değişmeyen ,termostabl.