Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rachi nedir?

rachi : pref. Omurga anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


erode : v. Aşındırmak.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


phrenocostal : n. Diafragma ve kaburgalarla ilgili.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


macrocyst : n. Büyük hacım gösteren kist, iri kist, makrokist.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


osteochondrosarcoma : n. Kemik ve kıkırdak dokularından gelişen kötü huylu tümör, yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren kondrosarkom, osteokondrosarkom.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


pathocrine : a. İç salgı bezine ait bozuklukla ilgili, endokrin bozukluğa ait.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.


sedative : a.&n. 1. Teskin edici, müsekkin, sedatif; 2. (pl.) Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler.


spiro : pref. Nefes.