Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rachi nedir?

rachi : pref. Omurga anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


coccygeal : a. Koksikse ait, coccycus, coccygicus.


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


corticopleuritis : n. Korteks zarı iltihabı.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


orthopneic : a. Ortopneye ait.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


pericardiorrhaphy : n. Perikard dikilmesi.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pygopagus : n. Kaba etlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


reverie : n. Dalgınlık durumu, gündüz rüya ve hayal içinde olma hali.