Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

racephedrine hydrochloride nedir?

racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


gastricism : n. Mide bozukluğu.


glomerullous : a. Yumakçıklı (yumacıklı), glomerulosus.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


nephropathy : n. Böbrek hastalığı, nefropati.


nosogeography : n. See: Geomedicine.


orrhorrhea : i. Sulu dışkı.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.


rachidial : a. Omurga ile ilgili.