Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

racephedrine hydrochloride nedir?

racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

black : a. Siyah, kara.


calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


dicliditis : n. Özellikle kalb kapağı iltihabı.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


orchido- : pref. See: Orchi-.


ovariotherapy : n. See: Ovotherapy.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.