Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

racephedrine hydrochloride nedir?

racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


columbium : n. See: Niobium.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


ectostosis : n. Perikondrium altındaki kıkırdak dokuda kemikleşme görülmesi, bu kısımda kıkırdak dokunun kemik halini alışı.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


exo : pref. Dışında, dışarda.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


pneumocyte : n. Akciğer hava keseciklerini çevreleyen epitel hücrelerinden her biri.


practice : n. 1. Pratik, egzersiz; 2. Tecrübe, görüş, anlayış; 3. Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması.


pulmonohepatic : a. Akciğer ve karaciğere ait.


spasm : n. Bir kasın istek dışında olara birdenbire ve şiddetle kasılası, spazm.


splanchnic : n. İç organlara ait olan ,iç organları ilgilendirenveya herhangi bir şekilde iç organları besleyen, destekleyen, splanknik, splanchnicus.


spongioplasm : n. Protoplazmada bulunan lifcik ağı.


stelelctomy : n. Yıldız gangliyonunu kısmen çıkarma ameliyatı.


stibophen : n. biochem. Protozoa enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan beyaz billuri toz.