Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

racephedrine hydrochloride nedir?

racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


cloaca : n. a) Kuş, balık ve sürüngenlerde barsakların ve ürojenital kanalların müşterek olarak açıldığı yer. b) Osteomiyelit'te, cerahatın aktığı açıklık.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


fire : n. 1. Ateş; 2. İltihap; 3. Yılancık.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


lochioperitoniti : n. Doğmuu takiben genital enfeksiyona bağlı olarak gelişen pritonitis.


macrosis : n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme, hacımca aşırı artma.


marantic, marasmic : a. Marazma ait.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


palatognathous : a. Damağı doğuştan yarık olan, yarık damaklı.


pneumatotherapy : n. Yüksek veya alçak basınçlı hava ile yapılan tedavi.


stercobilinogen : n. Sterkobilin öncüsü madde, sterkobilinojen.


stromal : a.1. Stroma ile ilgili; 2. Stroma yapısında, stromaya benzeyen.


sudor : n. Ter.