Bugün : 19 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

racemose nedir?

racemose : a. Salkım gibi, salkımlar halinde yetişen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


cyprıdopathy : n. Cinsel temasla geçen herhangi bir hastalık, zührevi hastalık.


dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


ejaculatio : n. See: ejaculation.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


mandibular : a. Altçeneye ait.


metastasis : n. Bir hastalığın bir organdan diğerine siraeti, hastalık etkinlerinin kan veya lenf yolu ile taşınarak yeni odaklar yapması, metastaz.


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


postvital : a. Ölümden sonra.


psychotherapeutics, psychotherapy : n. Ruhi tedavi, psikoterapi (ruhi anormalliklerin metodik telkinle tedavisi).


scapha : n. (pl. scaphae). Skafa (kulak), heliks ile anteliks arasındaki oluk.


sternohyoid : a. Sternum ve hiyoid kemiğe ait.