Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

racemization nedir?

racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


coprology : n. Dışkının incelenmesi, dışkının incelenmesini konu alan bilim dalı.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


grind : n. Öğütme, ezme.


hemopexin : n. biochem. Kanı pıhtılaştıran bir enzim, hemopeksin.


histopathology : n. Patolojik histoloji


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


leg : n. Bacak.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


parotgram : n. Doğum ağrılarının seyrini gösteren çizelge.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


picorna virus : n. Tamamen ribonukleik asitten yapılı olan çok küçük viruslardan meydana gelen bir grup mikro-organizma.