Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

racemization nedir?

racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biosynthesis : n. Canlı organizmada kimyasal olaylar sonucu herhangi bir bileşiğin oluşması.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


hemo- : pref. Kan.


hyoscine : n. biochem. Bazı bitkilerin kökünden çıkarılan ve ilaç olarak kullanılan bir alkaloid, skopolamin.


hysteropathy : n. 1. Histeropati, rahim hastalığı; 2. See: Hysteria.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


lung : n. Akciğer.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


orchidectomy : n. See: Orchiectomy.


pachyntic : a. Kalınlaşmaya ait.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


plasmocyte : n. Beyaz seriden bir hücr olup nüvesi araba tekerleği şeklinde ve eksantriktir, plazmosit.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.