Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

racemization nedir?

racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


diarrhea : n. İshal, diyare.


dysovarism : n.Overlerin hormon salgılamasında yetersizlik, östrojen veya progesteron'un yetersiz salgılanması hali.


epicyte : n. Hücre duvarı veya zarfı, episit.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


mantle : n. Beyin korteksi.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.


sclerotitis : n. See: Scleritis.


seminology : n. Meni (semen) in bilimsel incelenmesi, tohumbilim seminoloji.