Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

racemic nedir?

racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniorhachischisis : n. Kafatası ve omurga üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


diffusate, : n. See: Dialysate.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


hyaloplasm : n. Hücre protoplazmasının daha sıvı kısmı; hiyaloplazma.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


intermenstrual : n. Menstruasyon periodları arasında cereyan eden.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


lienculus : n. Küçük, aksesuvar dalak.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


moundin : n. Kas liflerine vurulduğu zaman kabarmaları.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


nephroptosis : n. Böbrek düşüklüğü, nefroptoz.


obeliac : a. Obelyona ait.


optometry : n. Görme kuvvet ve alanını ölçme bilgisi, optometri.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


osteopetrosis : n. Uzun kemiklerin epifizlerinde ve küçük kemiklerin kenarlarında oluşan kondansasyon artması, osteopetroz.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.