Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

racemic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboluria : n. İdrarda karbolik asit (phenol) bulunuşu.


chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


discography : n. Radyo-opak hale getirildikten sonra çekilen intervertebral disk filmi.


echophony : n. Göğüsün dinlenilmesi sırasında duyulan bir vokal sesin yankısı.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


obstruction : n. 1. Mani, engel; 2. Tıkama, tıkanma.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


otopolypus : n. Kulak polipi, otopolip.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


posterolateral : a. See: Postero-external.


prototoxin : n. Toksin'in antitoksin ile birleşme eğilimi gösteren, öldürücü özelliğe sahi esas unsuru, prototoksin.