Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

race nedir?

race : n. Irk, soy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gnath (o) : pref. Çene.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


isoxuppine : n. Çevresel damar genişletici ve spazm çözücü.


jaw : n. Çene.


leucopathy : n. Renkizlik, albinoz.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.


pleuroperitonitis : n. Plevra ve periton'un birarada iltihabı.


polar : a. 1. Kutup'la ilgili, kutba ait; 2. Kutup gösteren, özellikle bir veya birkaç uzantı gösteren (sinir hücresi hakkında), 3. Kutup yakınında, kutup çevresinde.


saturated : a. İşba edilmiş, mesamatı iyice dolmuş, meşbu, doymuş.


sciatic : a. Kalçaya ait, kalçada olan, kalça sinirine ait.


spirituous : a. Yapısında alkol bulunan, alkollü.