Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

race nedir?

race : n. Irk, soy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


craniostosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanıp kemikleşmesi.


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


physics : n. Fizik.


hallucination : n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


minim : n. 1. Pek ufak şey; 2. En ufak sıvı ölçüsü, bir santimetre küpün yüzde altısı.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


rhinophore : n. Solunumu kolaylaştıran burun kanülü.


salpingectomy : n. Fallop borusunu çıkarma ameliyatı, salpinjektomi.


Sturge-Weber Syndrome : n. Genetik olarak geçen konjenital bir ektodermoz.