Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

race nedir?

race : n. Irk, soy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botulism : n. Bacillus Botulismus toksinleri ile olan sucuk (yemek) zehirlenmesi (hastalığın serumu vardır).


creatorrhea : n. Dışkıda sindirilmemiş et liflerinin bulunuşu (Pankreas yetersizliğinde görülür).


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


dysuriac : a. İdrar ederken ağrı duyan kimse.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


menolipsis : n. Geçici menopoz.


myotome : n. Kas kesme aleti, miyotom.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


photobacterium, : n. Photobacterium cinsi herhangi bir bakteri, fotobakteri.


phytopathogenic : a. Bitkinin yapı ve işlevini bozan, bitkilerde hastalık meydana getiren.


postoperative : a. Ameliyattan sonra, ameliyat sonu.


preoxygenation : n. Önceden oksijenleme.