Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

race nedir?

race : n. Irk, soy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementogenesis : n. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


ecouteur : n. Şehevi söz veya hikayelerle cinsel bakımdan kolayca uyarılan kimse, bu çeşit söz ve hikayelerden cinsel zevk alan kişi.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


subinflammation : n. Hafif seyreden iltihap, hafif iltihaplanma.


hypoalkalinity : n. Alkali azalması.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


neosalvarsan : n. Frengi tedavisine yarayan arsenikli bir formül.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.


rehabilitate : v. Kişiyi belli bir iş üzerinde yetenekli kılmak, fiziksel yetenekleri verimli bir işe yöneltmek.


reno-intestinal : a. Böbrek ve barsağa ait.


renovation : n. İncinmiş doku veya organın kendisini onararak eski haline gelmesi, kendini yenileme.


scotometry : n. Skotomları ölçme.


tablet : n. Yassı hap, tablet.


taboparalysis : n. Tabes dorsalis'in eşlik ettiği genel felç hali.


telomere : n. Bir kromozomun ucu.