Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rabiform nedir?

rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


frost bite : n.Aşırı derecede soğuğa maruz kalan cildin ve yüzeysel dokuların donması, soğuk ısırması.


hematin : n. biochem. Hemoglobinin erimesinden meydana gelen koyu lacivert bir madde (C34H32N4O4FeOH).


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


jaw : n. Çene.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


mication : n. Devamlı ve çabuk göz kırpma, mikasyon.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


oculocardiac : a. Göz ve kalbe ait.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


peptonemia : n. kanda pepton bulunuşu.


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.


retinal : a. Retinaya ait.


sphygmoscope : n. Bazı görünür hale getiren alet.


stapediolysis : n. Üzengi kemiği (stapes)'nin yapışıklıklarından kurtarılarak serbest hale getirilişi, bu amaçla yapılan kulak ameliyatı, stapedioliz.