Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rabiform nedir?

rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cesarotomy : n. Sezaryen ameliyatı.


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


hectometer : n. yüz metre, 109.36 yarda, hektometre.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


miller-abbot tube : n. Barsakların aspirasyonu için kulanılan ve içinde çift boşluk (lumen) bulunan kauçuk tüp.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


odor : n. Koku.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


spermatocyst : n. Seminal vezikül


spirocheticide : n. Spiroketleri yok eden ilaç, spiroketisid.


sporangial : a. Sporangium'la ilgili.