Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rabiform nedir?

rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


gonococcic : a. See gonococcal


interdigital : a. El veya ayak parmaklarının arasında bulunan, parmaklararası.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


micro- : pref. Küçük, ufak.


morcellement : n. See: Morcellation.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


pseudopsia : n. Olmayan şeyleri görme veya cisimleri olduğundan farklı görme, yalancı görme.