Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

rabiform nedir?

rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


geniculate : a. Ganliyonlu, dizli, diz gibi şişkin kısmı bulunan, geniculatus.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


impervious : a. See: İmpermeable.


impetigo : n. Derinin koküslerle olan bir çeşit iltihabı.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


mesal : a. See: Mesial


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


myel : pref. Omurilik.


oral : a. Ağza ait, oralis.


paxwax : n. Ense kirişi.


paragomphosis : n. Fetüs başının, herhangi bir sebeple pelviskanalında sıkışması.


parallergin : n. Parallerji'ye sebep olan allerjen.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


peritendinitis : n. Kiriş(tendon) kılıfının iltihabı.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.