Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rabies nedir?

rabies : n. Kuduz hastalığı,

paralytic rabies : Kuduz felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


cistern : n. Sarnış, cisterna, bir lenf boşluğu.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


geode : n. Genişlemiş lenfa boşlğu.


heterotopia : n. Bir dokunun bulunmaması lazım gelen yerde belirmesi (mesela testiste kıkırdak dokusu görülmesi), heterotopi.


histotoxic : a. Dokular üzerine toksik etki gösteren,dokuya zararlı.


humectation : n. 1. Nemlenme, rutubetlenme; 2. Nemlendirme, tedavi amacıyla nemli tutma; 2. Doku hücreleri arasına seröz sıvı sızması.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


leukocytotoxin : n. Lökositleri yok eden bir toksin.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


microscopic(al) : a. Ancak mikroskopla görülebilen, mikroskopa ait, mikroskopik.


navicular : a. Kayık şeklinde, sandalsı, navicularis.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


organoid : a. Organ şeklinde.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.