Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rabies nedir?

rabies : n. Kuduz hastalığı,

paralytic rabies : Kuduz felci.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


discus : n. (pl. disci). See: Disk.


exsanguine : a. Kansız.


galvanism : n. Kimyasal kuvvetle meydana gelen elektrik, galvanik elektrikiyet, galvanizm.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


localize : n. Yayılmasının önlenmesi, bir lezyonun yerinin saptanması.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


nalidiixc acid : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


ostitis : n. See: Osteitis.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


proctostomy : n. Rektuma ağız açma, proktostomi.


prosogaster : n. See: Foregut.


pseudencephalus : n. Beyin bölgesinde bağ dokusu ve kan damarlarından oluşmuş tümral kitl gösteren fetüs (Çoğu kez kafatası kubbesinin bir bölümü de gelişmemiş olup tümöral dokunun üstü açıktır).


rump : n. Kabaet, kıç, ilye,


sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.


sporicidal : n. Sporları öldüren.


subconjunctival : a. Konjonktif altı, konjonktif altında bulunan.