Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

rabicidal nedir?

rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnal : a. Cismani, nefsani, şehvani.


cestodiasis : n. Cestoda takımı parazitlerin barsaklarda sebenp olduğu enfeksiyon, sestod enfeksiyonu.


cholera : n. Kolera.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


irideremia : n. İris yokluğu.


isthmus : n. Geçit, daraltı, kıstak, istmus.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.