Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

rabicidal nedir?

rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cholera : n. Kolera.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


lipophagia : n. 1. Lipofai. Yağın eriyip yokolması; 2. Yağı bitirme, yağ yeme.


manducation : n.Çiğneme.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


parachroma : n. Cildin renksizleşmes,i cilt uçukluğu.


pathocrine : a. İç salgı bezine ait bozuklukla ilgili, endokrin bozukluğa ait.


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.


pylorostomy : n. Karın duvarı yolu ile pilorun içine delik açılması, pilorostomi