Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

rabicidal nedir?

rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convalescent : n. & a. 1. Nekahat devresine ait; 2. Nekahat halindeki


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


hematoncometry : n. Kan hacminin ölçülmesi.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


isoxuppine : n. Çevresel damar genişletici ve spazm çözücü.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


phensuximide : n. Petit mal tedavisinde kullanılır.


phorometry : n. Gözün görüş eksenindeki sapmanın yön ve derecesinin forometre yardımıyla belrilenmesi, forometri.