Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rabic nedir?

rabic : a. Kuduz hastalığana ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

counter : a. Ters, zıt.


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


cystinosis : n. Vücutta kristal halinde sistin depolandığı metabolik hastalık.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


eccyesis : n. Dış gebelik.


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


itchy : a. Kaşıntılı.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


onchocerciasis : n. İnsanlarda Onchocerca tarafından meydana getirilen hastalık.


postero-external : a. Arka-dıxan.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).


restitution : n. 1. Aktif tamir olayı, restitutio; 2. Normal duruma dönme, tekrar normal halini alma; 3. Fetüs başının vulvadan doğuşunu takiben annenin sağ ve sol kalçasına doğru 45°'lik dönüş yapmak suretiyle, iç rotasyon esnasında bükülmüş olan boyunun tekrar normal durumunu alması.


sanatorium : n. Sanatoryum, şifa yurdu.


spermapathy : n. Erkek cinsiyet hücrelerini ilgilendiren herhangi bir bozukluk, spermatozoonların yapı veya hareket bakımından bozukluk gösterişi hali.