Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rabiate nedir?

rabiate : a. Kudurmuş, kudu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


extracapsular : a. Bir organın mahfazasının dışında olarak kapsüldışı.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


genal : a. Yanağa iait.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


ileocolotomy : n. İleum ve kalın barsağı kesme ameliyesi, ilyokolotomi.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


monomaniac : n. Sabit fikir delisi.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


opsonophilia : n. Bakterinin opsoninlerin birleşme eğilimi göstermesi hali, opsonofili.


pachysomia : n. Vücut kısımlarının kalınlaşması, pakisomi.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.


porus : n. (pl. pori). See: pore.