Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

rabbeting nedir?

rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


cerebritis : n. Beyin iltihabı, serebrit.


cranioclasia : n. Ölü fetüs'te doğumu kolaylaştırmak amacıyla, kranioklast ile fetüs başını ezip dışarı çekme, karinoklazi (ölü fetüs başının delinmesini takiben uygulana müdahale).


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


dermatoconiasis : n. Herhangi bir madde tozu ile devamlıtemas sonucu meydana gelen deri tahrişi veya iltihabı.


diphonia : n. Konuşm sırasında çıkan iki ayrı ses tonu.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


maturity : n. Olgunluk hali.


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


microtrauma : n. Mikroskopik lezyon veya yara.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


oligopnea : n. Ağır solunum.


ophthalmomyositis : n. Göz kası iltihabı, oftalmomiyozit.