Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

rabbeting nedir?

rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


coagulation : n. 1. Bir sıvının akıcı niteliğini kaybederek koyu kıvam kazanması, pıhtılaşma; 2. Trombositlerin kümelenerek phtı oluşturması, kanın pıhtılaşması; 3. Pıhtılaşma sonucu oluşan kitle, pıhtı.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


epizoic : a. Epizoide ait.


expectorate : n. Balgam çıkarmak.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


glossolabial : a. dil ve dudaklarla ilgili.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


nematoda : n. Yuvarlak solucanların bir sınıfı (Bazı cinsleri insanda hastalığa sebep olur).


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


neurothlipsis : n. Sinir üzerine yapılan taziyk.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.