Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

rabbeting nedir?

rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


hyperelectrolytemia : n. Klinik olarak meydana çıkmayan dehidratasyon.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


isoniazid : n. biochem.İzonikotinik asid hidrazit (tüberkülozda kullanılır).


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


leading : n. Vüuda devamlı kurşun girişine abğlı zelirlenme hali, kronik kurşun zehirlenmesi.


monolocular : a. Tek boşluklu, yalnız bir boşluğu olan.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


obstetrician : n. Doğum uzmanı, ebe.


optimal : a. 1. En iyisi, en ala; 2. En uygun.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


pseudogonorrhea : n. Gonokok dışı herhangi bir bakteri sebebiyle oluşan gonore'ye benzer akıntının eşlik ettiği uretra iltihabı, yalancı gonore.


pseudosmallpox : n. Çiçek hastalığına benzer deri döküntüleri gösteren, hafif ateşin eşlik ettiği virütik hastalık, variola minor, alastrim.


ptomaine : n. biochem. Çürümüş hayvani ve nebati maddelerden çıkarılan zehirli veya zehirsiz kalevi maddelerdenbiri.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.