Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quotient nedir?

quotient : a. Bölüm.

achievement quotient : Öğrenmedeki gelişimi gösteren bir endeks;


caloric quotient : Metabolik bir olayda kalori cinsinden açığa çıkan ısıyı miligram cinsinden harcanan oksijene bölmekle elde edilen rakam;


intelligence quotient : Zeka gelişimini gösteren endeks;


resiratory quotient : Bir canlının meydana getirdiği karbon diyoksidin harcadığı oksijene bölünmesinden çıkan rakam.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


chondroblastoma : n. Uzun kemiklerin epifizlerindeki kondroblastlardan gelişen, kıkırdak kıvamında iyi huylu tümör.


clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


daltonism : n. Renk körlüğü, daltonizma


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


uteroventral : a. Rahim ve karın mesaneye ait.


hidropoiesis : a. 1. Ter oluşmasıyla ilgili; 2. Ter oluşmasını hızlandırıcı, terletici.


hyle : n. Ana madde


inanimate : a. Cansız, ölü.


iridoconstrictor : n. Gözbebeğini daraltıcı (kas veya ilaç).


isothermal : a. Aynı hararette olan.


leukophlegmasia : n. Phlegmasia alba dolens.


notomyelitis : n. Omurilik iltihabı, notomiyelit.


oophorosalpingitis : n. Yumurtalık ve Falliop tübü (tuba uterina) nün beraber iltihabı, ooforosalpenjit.


oscillograph : n. Titreşim veya dalgalanma şeklindeki hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, osilograf.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


semeiology : n. Tıpta araz ilmi, semiyoloji (bir bilginin anahatları, temel kısmı).


strephosymbolia : a. 1. Şekilce birbirine benzemesine rağmen kıvrımları ters yönde olan harfleri (b ve d gibi) okurken birbirine karıştırma, zihinsel bir bozukluk olmaksızın genellikle çocuklarda görülen bu nitelikle belirgin okuma güçlüğü; 2. Tersten görme, cisimleri, aynadaki akisleri gibi tersten algılama hali.