Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quotient nedir?

quotient : a. Bölüm.

achievement quotient : Öğrenmedeki gelişimi gösteren bir endeks;


caloric quotient : Metabolik bir olayda kalori cinsinden açığa çıkan ısıyı miligram cinsinden harcanan oksijene bölmekle elde edilen rakam;


intelligence quotient : Zeka gelişimini gösteren endeks;


resiratory quotient : Bir canlının meydana getirdiği karbon diyoksidin harcadığı oksijene bölünmesinden çıkan rakam.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


echokinesia : n. See: Echopraxia.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


iliosacral : a. İlium ve sakrum'la ilgili.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


mnemic : a. Hafıza (bellek) ile ilgili.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


pituitous : a. Yumurta akı kıvamında yapışkan mukus (pituita) ile ilgili; 2. Yumurta akı kıvamınad yapışkan mukus gösteren, bu nitelikte salgı ile belirgin.


rib : n. 1. Kosta, kaburga (kemiği); . Eğe kemiği.