Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quotidian nedir?

quotidian : a. Hergün.

double quotidian : Günde iki defa tutan (nöbet).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celliferous : a. Hücreler oluşturan.


cremate : v. Cesedi yakarak kül haline getirmek, ölüyü yakmak.


dacryocystalgia : n. Gözyaşı kesesi dilatasyonu.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


massa : n. (pl. massae). See: Mass.


microinvasion : n. Cüz'i yayılma, malign hücrelerin ancakkendisine komşu dokuya çok az miktarda yayılma göstermesi.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


paradidymis : n. Sperma (meni) kordonuna ait olan ve epididim üstünde bulunan küçük bir cisim, paradidim.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


schlatter's disease : n. Tibia tüberkülünde görülen osteochondritis.


seropneumothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve serum toplanması.


silverman score : n. Solunum sırasınad çekilen zorluğun ölçülmesi için uygulanan bir yöntem.