Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quotidian nedir?

quotidian : a. Hergün.

double quotidian : Günde iki defa tutan (nöbet).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


diaphragmatic : a. Diyaframa ait, diyafragmatik.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


effect : n. Etki, tesir


encephalo-cancer : n. Beyin kanseir.


eudiometer : n. biochem. Gazları tahlil ve ölçmek için kullanılan alet.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


gibbosity : n. Kamburluk, jibozite.


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


submalleolar : a. Malleolus altında.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


micromolecular : a. Küçük moleküllerden oluşan.


multilocular : a. Çok loküllü.


myocelitis : n. Karın duvarındaki kasların iltihabı, miyoselit.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).