Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quotidian nedir?

quotidian : a. Hergün.

double quotidian : Günde iki defa tutan (nöbet).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


manual : a. Ellere ait.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


myocarditis : n. Miyokard iltihabı miyokardit.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


osteocartilaginous : a. 1. Kemik ve kıkırdağa ait; 2. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuş.


palatoplasty : n. Damak üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat, özellikle yarık damağı düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, palatoplasti.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


pharmaceutics : n. 1. Eczacılık sanatı, ilaçlarnı hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kulanılan ilaçlar, tıbbi ilaçlar.


phonocardiography : n. Kalb seslerinin elektronik olarak kaydedilmesi.