Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quotidian nedir?

quotidian : a. Hergün.

double quotidian : Günde iki defa tutan (nöbet).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


dysosmia : n. Fena koku alma.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


law : n. Kural, kanun.


lobotomy : n. See: Leucotomy.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


pavor : n. Müthiş korku, dehşet.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


phosphaturia : n. İdrarda fazla miktarda fosfat bulunuşu, fosfatüri.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.