Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

quotidian nedir?

quotidian : a. Hergün.

double quotidian : Günde iki defa tutan (nöbet).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


ceratitis : n. Kornea iltihabı.


terra : n. Toprak.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


inframaxillary : a. Çenealtı.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


malrotation : n. Anormal veya patolojik dönme hareketi.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


platina, platinum : n. biochem. Pt sembolü ile bilinen, atom no:78 ve atom ağırlığı: 195.09 olan kimyasal element, platin.


prenasal : a. Burun'un önünde.


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.


sanguiferus : a. Kan taşıyan, kanı ileten.


spatium : n. (pl. spatii), See: Space.