Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quittor, quitter nedir?

quittor, quitter : n. 1. At tırnağının sonunda cerahatli yara; 2. Cerahat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


chloruremia : a. İdrarla itrah edilmesi gereken klorid'lerin kanda birikmesi.


cholalic : a. Sarfa ile ilgili, safraya ait.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


cophosis : n. İşitme arazı.


crater : n. Etrafı kabarık kenarlarla çevrili çukur bölge, krater (ülserin orta kısmı gibi).


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


gliacyte : n. See: gliocyte.


gonorrhea : n. Belsoğuklğu, gonokokların yaptığı jenital hasatlık, gonore.


lactalbumin : n. Süt albümini.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


malpractice : n. Bir doktorun itinasızca veya yanlış tedavisi.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


parricide : n. 1. Bir kimsenin anne veya babasını öldürmesi; 2. Anne veya baba katili.