Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quittor, quitter nedir?

quittor, quitter : n. 1. At tırnağının sonunda cerahatli yara; 2. Cerahat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinicopathologic : a. Hastalığın klinik belirtileri ve biyopsi, otopsi gibi patolojik inceleme sonuçları ile ilgili.


cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


exathem : n. 1. Deri üzerinde meydana gelen kızartı veay kırmızı renkte kabartı, ekzantem; 2. deri üzerinde kızartı veya kabartılarla belirgin herhangi bir hastalık.


fastigium : n. (pl. Fastigii) 1. Fastigyum tavan zirve;


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hypersphyxia : n. Dolaşımın süratli olması.


indigo : n.Çivit.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


odontotechny : n. See: Dentistry.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


pneumonectomy : n. Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı, pnömonektomi.


roentgenology : n. Radyoloji, radyo (röntgen) ışınları ile aypılan teşhis ve tedaviyi inceleyem bilim.


scleroiritis : n. Sklera ve iris iltihabı.


stylomaxillary : a. Şakak ve üstçene kemiklerinin stiloid çıkıntısına ait.