Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quittor, quitter nedir?

quittor, quitter : n. 1. At tırnağının sonunda cerahatli yara; 2. Cerahat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthal : a. Canthus'la ilgili.


servicovesical : a. Uterus serviksi ve emsane ile ilgili.


coffeinism : n. Aşırı kahve içimine bağlı kronik kahve zehirlenmesi.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


eburnation : n. Kemki dokusunun, fildişini andırır şekilde sert yapı ve görünüm kazanması (Kemik'te dejenerasyon sonucu oluşur).


elementary : a. biochem. Sade, tek elementten ibaret


enterolithiasis : n. barsaklarda taş bulunması hali.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hysteroid : a. Histeriye benzer.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


mastoidea : n. Şakak kemiğinin mastoid çıkıntısı.


maturity : n. Olgunluk hali.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


paranesthesia : n. See: Paraanesthesia.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.