Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quintuplet nedir?

quintuplet : n. Beşiz.

digitus quintuplet : Beşinci parmak, küçük (serçe) parmak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoesophageal : a. 1. Bronş ve özofagus'la ilgili; 2. Bronş ve özofagus arasında oluşan.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


drainage : n. Patolojik sııların bir lastik boru konarak akıtılması, drenaj (fitil veya tüple cerahat çekme).


euphoriant : a. 1. Öfori'ye sebep olan; 2. Öfori'ye sebep olan ilaç.


expiration : n. 1. Nefes verme, nefes çıkarma; 2. Nefes, soluk, espirasyon.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


nasitis : n. Burun iltihabı.


neuropharmacology : n. Sinir sisteim üzerind etkili olan ilaçlarla uğraşan farmakoloji dalı.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


proaccelerin : n. See: Factor V.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


rad : n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasoyn).


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.