Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quintuplet nedir?

quintuplet : n. Beşiz.

digitus quintuplet : Beşinci parmak, küçük (serçe) parmak.


  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


disposition : n. Belirli etki ve hastalıklara karşı duyarlık.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


hyoepiglottidean : a. Hiyoid kemiği ve epitlota ait.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


latency : n. Gizlilik, saklılık.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


methylthiouracil : n. Tiretoksikoz vakalarında kullanılan anti-tiroid bir madde.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


nebulizer : n. Bir sıvının çok ince partiküller (spray) halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


ossiferous : n. Kemikleştiren, kemik yapıcı.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


periorchitis : n. Testislerin çevresindeki hücreli dokunun (tunica vaginalis testis) iltihabı, periorkit.


phenethicillin : n. Aside dayanıklı olan ve ağız yoluyla kullanılabilen bir antibiotik.