Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

quintuplet nedir?

quintuplet : n. Beşiz.

digitus quintuplet : Beşinci parmak, küçük (serçe) parmak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcaneum : n. See: Calcaneus.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


labyrinth : n. İçkulak, labirent. labyrinthus.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


mammillary : a. Memebaşına benzer.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


osteoclasia : n. Kemik dokusunun eriyip yokolması, osteoklazi.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


pinching : n. Çimdikleme, etli dokuyu parmaklar arasında sıkma şeklinde yapılan hareket.


prescription : n. Reçete.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


properitoneal : a. Periton önünde.


ryan virus : n. Hartmanella türüne mensup olan bir amip olarak tanımlanır.


semisynthetic : a. Yarı sentetik.