Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quintuplet nedir?

quintuplet : n. Beşiz.

digitus quintuplet : Beşinci parmak, küçük (serçe) parmak.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccal : a. Ağza (yanağa) ait, buccalis.


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


hyperpinealism : n. Kozalaksı bezlerin aşırı faaliyeti.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


metaplastic : a. 1. Metaplazi ile ilgili; 2. Metaplazi gösteren; 3. Metaplazi sonucu oluşan.


midbrain : n. See: mesencephalon.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


paracholia : n. Karaciğerden safra ifrazında anormallik, parakoli.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


polariscope : n. Maddelerin özellklerini polarılmış ışıkta incelemeğe mahsus alet, poliriskop.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


sacrospinal : a. Sakrum ve omurgaya ait.


semiluxation : n. Tam olmayan çıkık, yarı çıkık.


semitendinous : a. Yarı kiriş (biçiminde).