Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quintipara nedir?

quintipara : n. Beş defa doğum yapan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


perichondritis : n. Kıkırdak zarfı (perikondr) iltihabı.


phosphonecrosis : n. Fosfor zehirlenmesinde çene nekrozu.


pinocytosis : n. Hücreler tarfından sıvının emilmesi.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.