Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

quintipara nedir?

quintipara : n. Beş defa doğum yapan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


cele : n. & 1. Şişme, şişkinlik; 2. Fıtık anlamına sonek.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hydrastine : n. biochem. Hydastis'ten elde olunan bir alkaloid.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


neuropathist : n. see: Nerve specialist.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


primiparity : n. Primiparlık, ilk defa doğurma hali.


pyknomorphous : a. Hücrenin boyanan kısımlarını kesif ve homojen olarak ihtiva eden.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.