Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quintan nedir?

quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


diet : n. Diyet, muayyen perhiz.


electroplexy : n. See: electropherapy.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


tenosuture : n. see: tenorhaphy.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.


manic-depressive : a. Münavebe ile mani veya melankoli arzeden.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


prosopospam : n. Yüz spazmı.