Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quintan nedir?

quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


glossodynia : n. See: glossalgia.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


guttatim : adv. Damla damla


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


iridectomize : v. İrisi kısmen ameliyatla çıkarmak.


lipogenesis : n. Yağ oluşumu, lipojenez.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


pharmacognosis : n. See: Pharmacognosy.


pincers : n. 1. Sıkıca kavrayıp çekmeğe mahsus alet, kerpeten; 2. Hayvanın avını kıstırmağa yarayan pençesi, bu amaca yönelki ayak organı.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


protoneuron : n. Periferik rfleks kavsindeki ilk nevron.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.


pulpalgia : n. Diş özüağrısı.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).