Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

quint nedir?

quint : pref.Beş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


cinchocaine : n. Yüzeysel (%12) anestezi ve infiltrasyon (%0,05-0,2) anestezisi için kullanılan güçlü yerel bir anestezik madde.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


cytotherapy : n. Hayvan hücreleri ile yapılan tedavi.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


nutation : n. Baş sarkması.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.


pyrethrin : n. Pyrethrum adı bitkinin kurutulmuş çiçeklerinden elde edilen bir madde (Hastalık taşıyan böcekleri öldürücü olarak kullanılır).


spondylosis : n. Omur eklemi ankilozu, spondiloz.


suspect : a. Şüpheli, suspekt.


sympathicolytic : a. Sempatetik sinir sisteminden doku ve organlara giden uyarıları önleyen bu uyarıların etkisini ortadan kaldıran.