Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinsy nedir?

quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholic : a. Safra nevinden, safraya ait, kolik.


cryogen : n. Soğutucu madde.


dandy-fever : n. see. Dengue.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


impotence : n. Cinsel iktidarsızlık, impotensiya.


intervertebral : a. Omurlararası.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


onycho- : pref. Tırnakla ilgili.


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


revaccination : n. Aynı aşıyı ikinci defa yapma, aşı tekrarı.


rhod (o) : pref. Kırmızı, kızıl, al.


schizogyria : n. Beyin kıvrımlarının derin olması hali.


schizophrenia : n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi arazını gösteren bir akıl hasatlığı, demans prekoz, şizofreni.


shift to the right : Sağa sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).


spin : pref. 1. Dikenimsi çıkıntı anlamına önek; 2. Omurga (columna vertebralis) anlamına önek.