Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quinsy nedir?

quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catecholamines : n. Adrenalin noradrenalin ve isoprenalin, farmakolojik bakımdan önemli olan katekolaminlerdir ve hepsi de , sinir impulslarının özellikle sempatik sistemde-iletimini sağlarlar.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


cretin : n. 1. Miskin, kreten; 2. Bazı iç bezlerin hipofonksiyonundan ileri gelen cücelik hali.


dysphagia : n. Yutkunamamazlık, disfaji.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


nostrum : n. 1. Formülü gizli tutulan ilaç; 2. Kocakarı ilacı.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


pix : n. Zift.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


prostat : pref. Prostat bezi anlamına önek.