Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinsy nedir?

quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


cirsocele : n. Spermatik kordon venlerinin genişlemesi, varikosel.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


flavobacterium : n. Portakal sarısı pigment oluşturan gram-negatif bir bakteri cinsi (Toprakta ve suda bulunurlar).


gut : n. Barsak.


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


mould : n. Çok hücreli mantar.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


otologic : a. Otolojiye ait.


oxide : n. Oksid, humuz, oxidum.


paragenetic : n. Melez.


peptonoid : n. Pepton'a benzeyen madde.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.


sacrolumbar : a. Sakrum ve bele ait.


schizothymia : n. İnsanı normal halden hemen hemen çıkarmayan hafif bir şizofreni şekli.


sextipara : n. Altı defa doğum yapan kadın (para VI).