Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

quinsy nedir?

quinsy : n. Tonsil ve dokusunun akut cerahatli iltihabı, anjin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradford frame : n. Özel ortopdeik bir yatak çeşidi.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


desaturation : n. Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


eosinophilic : a. Eozin'le kolayca boyanan, eozin'i kolayca alan.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


pernasal : a. Burun yoluyla, burun aracılığıyla.


phatne : n. Diş çukuru.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


septate : a. Arada bölme gösteren, bölme ile ikiye ayrılmış.


shift : n. Değişme veya sapma.


splenonephric : n. Dalak ve böbrekle ilgili.