Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

quinone nedir?

quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


cecitis : n. Çekum iltihabı.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


crack : n. Çatlak.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


dossil : n. Yara fitili.


eruption : n. Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


fiberless : n. Lisiz.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


ovariotubal : a. Yumurtalık ve tubalara ait.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


phlebomanometer : n. Ven tansiyonunu ölçme aleti.


placentoid : n. Plasenta şeklinde.