Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

quinone nedir?

quinone : n. biochem. Kinik asidin oksidasyonundan elde edilen bir madde (C6H4O2).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


classification : n. Tasnif.


clotting : n. Pıhtılaşma.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


mitochondria : n. Hücre protoplazması içinde yer yer serpilmiş olarak bulunan küçük tanecikler.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


osazone : n. biochem. Şekerlerin fenil hidrazin ve asetik asitle ısıtılmasından meydana gelen bileşik maddeler, osazon.


parectasia : n. See: Parectasis.


postmedian : a. Orta-enine çizginin arkasında bulunan.


puerilism : n. Yetişkinde çocuksu ruhsal durum.


purulence : n. Cerahat toplama, cerahatlandırma.